Δράσεις ευαισθητοποίησης μαθητών από τον Φορέα Διαχείρισης, για την προστατευόμενη περιοχή του Πάρνωνα κατά τη φετινή σχολική χρονιά

Δελτία Τύπου ΦΔ

Καθώς η σχέση μας με το περιβάλλον δομείται από τα πρώτα χρόνια της σχολικής μας ζωής, στόχος του Τμήματος Πληροφόρησης, Εκπαίδευσης και Δημοσιότητας είναι η διαμόρφωση στη συνείδηση των μαθητών ότι το φυσικό περιβάλλον αξίζει, πρέπει και μπορεί να προστατευθεί. Το χρησιμότερο εργαλείο για το σκοπό αυτό είναι η περιβαλλοντική ενημέρωση και ευαισθητοποίηση με στόχο την ανάπτυξη στάσεων και συμπεριφορών που θα συμβάλουν στην προστασία του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής και στην επιδίωξη της βιώσιμης ανάπτυξης. Για το λόγο αυτό, ο Φορέας Διαχείρισης πραγματοποιεί ξεναγήσεις, παρουσιάσεις και δραστηριότητες, τόσο στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού και σε επιλεγμένα πεζοπορικά μονοπάτια της προστατευόμενης περιοχής, όσο και εντός των αιθουσών των σχολικών μονάδων στο πλαίσιο εκπαιδευτικών περιβαλλοντικών επισκέψεων.

Από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, ο αριθμός των μαθητών και των συνοδών εκπαιδευτικών που επισκέφθηκαν τα Κέντρα και περιηγήθηκαν σε επιλεγμένα πεζοπορικά μονοπάτια εντός της προστατευόμενης περιοχής, ήταν περίπου 650 για το διάστημα Σεπτέμβριος – Δεκέμβριος 2012.

Αναλυτικότερα, έχουν ξεναγηθεί στην Περιοχή Απόλυτης Προστασίας του Υγροτόπου Μουστού και στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Άστρους, το 5ο Δημοτικό Σχολείο Άργους, το 1ο Δημοτικό Σχολείο Σκάλας, το Δημοτικό Σχολείο Σελλασίας, το Γυμνάσιο Αγίου Ανδρέα, το 3ο και 4ο Γυμνάσιο Άργους. Επίσης, στην Περιοχή Απόλυτης Προστασίας του Δάσους με Δρυπώδη Άρκευθο (Juniperus drupacea) γύρω από τη Μονή Μαλεβής και στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Αγίου Πέτρου, έχουν ξεναγηθεί τα Δημοτικά Σχολεία Άστρους, Μελιγούς και Σελλασίας, το 1ο Δημοτικό Σχολείο Σκάλας και το 3ο Γυμνάσιο Άργους. Παράλληλα, το Τμήμα Πληροφόρησης έχει πραγματοποιήσει περιβαλλοντικές επισκέψεις στα Δημοτικά Σχολεία των Βερβένων και των Δολιανών και έχει ενημερώσει συνολικά 130 μαθητές για τα αξιόλογα οικολογικά και πολιτισμικά στοιχεία του Πάρνωνα, για τα σπάνια και ενδημικά φυτά, για τις τοποθεσίες με ιδιαίτερο ιστορικό, θρησκευτικό και αρχαιολογικό ενδιαφέρον αλλά και για προβλήματα που υποβαθμίζουν την προστατευόμενη περιοχή.

Η μεγάλη ανταπόκριση που έχουμε βιώσει ως τώρα από τους μαθητές, μας κάνει να προσδοκούμε πως όσο περισσότεροι μικροί μαθητές και νέοι ευαισθητοποιούνται και ασχολούνται με το ευρύτερο περιβάλλον της περιοχής τους, τόσο μεγαλύτερο θα είναι το κέρδος για την προστασία του και στο μέλλον.

Μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους, ανάλογες δράσεις θα συνεχίσουν να πραγματοποιούνται από τον Φορέα Διαχείρισης, καθώς η ενεργός συμμετοχή των μαθητών στις δράσεις μας, το ενδιαφέρον και ο ενθουσιασμός τους μας ενθαρρύνει και μας ενδυναμώνει.

Tagged

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.