11 Δεκεμβρίου – Παγκόσμια Ημέρα Βουνών

Δελτία Τύπου ΦΔ

Το όρος Πάρνων είναι ένας βοτανικός παράδεισος. Εκατοντάδες είδη της ελληνικής χλωρίδας φύονται εδώ εκμεταλλευόμενα το ιδιαίτερο κλίμα του, αρκετά από τα οποία είναι σπάνια ή ενδημικά. Στα είδη της πανίδας συναντάμε πλήθος ειδών του ζωικού βασιλείου που έχουν την κατοικία τους το βουνό ή το επισκέπτονται περιοδικά, όπως τα πουλιά κατά το ετήσιο μεταναστευτικό τους ταξίδι. Στην περιοχή του Πάρνωνα υπάρχουν επίσης περισσότεροι από 15 τύποι οικοτόπων ιδιαίτερα αξιόλογοι (μαύρη πεύκη, δενδρόκεδρος, καστανεώνες κ.α.), καθώς και πλήθος στοιχείων της πολιτισμικής κληρονομιάς, ίχνη της μακρόχρονης συνύπαρξης του με τον άνθρωπο.

Ο Πάρνωνας, λόγω των σημαντικών οικοτόπων και ειδών του, έχει χαρακτηρισθεί Προστατευόμενη Περιοχή και έχει ως εκ τούτου υπαχθεί σε ένα ειδικό καθεστώς προστασίας. Σύμφωνα με αυτό οι διάφορες περιοχές, ανάλογα με το οικολογικό ενδιαφέρον που παρουσιάζουν, κατηγοριοποιούνται ως εξής: (α) ζώνες προστασίας της φύσης, (β) περιοχές απόλυτης προστασίας της φύσης, (γ) ζώνες προστασίας ρεμάτων. Τα προστατευτικά μέτρα έχουν σκοπό να διασώσουν τα τοπία και τα απειλούμενα οικοσυστήματα, όπως και να προστατεύσουν και να αναδείξουν την πολιτιστική κληρονομιά και τους οικισμούς.

Παγκόσμια ημέρα βουνού σήμερα, 11 Δεκεμβρίου… Ευκαιρία να αντιληφθούμε τον ζωτικό ρόλο που παίζει το βουνό στη ζωή μας και να θυμηθούμε την ευθύνη που έχουμε για τη διατήρησή του ως μια ζωντανή και υγιή οντότητα.

ΠΗΓΗ

Tagged

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.