Δράσεις ενημέρωσης ευαισθητοποίησης στα πλαίσια του Πράσινου Ταμείου, ΦΔ Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού

Δελτία Τύπου ΦΔ
Άστρος, 17/1/2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η πληροφόρηση, ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των ομάδων επισκεπτών των 3 Κέντρων Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού, μπορεί να βασιστεί σε μεγάλο βαθμό στην παραγωγή και την κατάλληλη χρήση και διανομή υλικού ενημέρωσης. Στο πλαίσιο αυτό, ο Φορέας Διαχείρισης ανταποκρίθηκε στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 1559/19.10.11 Πρόσκληση του Πράσινου Ταμείου για την υποβολή προτάσεων στο Πρόγραμμα με τίτλο «ΣΤΗΡΙΞΗ ΦΟΡΕΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ», που βάρυνε τον Τακτικό Προϋπολογισμό Εξόδων του Πράσινου Ταμείου του Υ.ΠΕ.Κ.Α. οικονομικού έτους 2011. Στις 4.11.2011 υπέβαλλε Αίτηση Χρηματοδότησης η οποία και εγκρίθηκε.
Το φυσικό αντικείμενο της πράξης αφορούσε στην επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού για την υλοποίηση δράσεων, συμπληρωματικά με το ΕΠΠΕΡΑΑ, με στόχο την καλύτερη λειτουργία του, τη δημιουργία μίας πηγής έστω μικρής αυτοχρηματοδότησης και γενικά της μεγαλύτερης αποτελεσματικότητας του έργου του, πάντοτε μέσα από διαφανή διαχείριση των πόρων για την αειφόρο ανάπτυξη, την προστασία και την αναβάθμιση του περιβάλλοντος στην περιοχή του Όρους Πάρνωνα και του Υγροτόπου Μουστού.
Με σκοπό την οικονομική ενίσχυση του Φορέα Διαχείρισης και την ανάπτυξη ενός συστήματος εξασφάλισης πόρων, το προσωπικό του τμήματος Πληροφόρησης, Εκπαίδευσης και Δημοσιότητας πρότεινε να υλοποιηθεί προμήθεια υλικών προώθησης και ενημέρωσης ευαισθητοποίησης.
Πιο συγκεκριμένα, η πρόταση αφορούσε στην προμήθεια υλικών προώθησης που φέρουν το λογότυπο και την επωνυμία της προστατευόμενης περιοχής Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού για την προσέλκυση του κοινού και την ευαισθητοποίηση του σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος που πρεσβεύει ο Φορέας Διαχείρισης. Τα υλικά προώθησης αφορούν σε μπλουζάκια ανδρικά/ γυναικεία/ παιδικά, υφασμάτινες τσάντες, κούπες και σημειωματάρια μικρά/ μεγάλα εικονογραφημένα με ζωγραφικά σχέδια σε τεχνική ακουαρέλας με έμπνευση από την Ελληνική φύση. Το υλικό αυτό θα διατίθεται στους επισκέπτες των 3 Κέντρων Ενημέρωσης.

Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού
Τμήμα Πληροφόρησης, Εκπαίδευσης & Δημοσιότητας
Πληροφορίες: Πανταζή Αικατερίνη
Άστρος Αρκαδίας, 22001
Τηλ: 27550 22021, Fax: 27550 22025
Email: info@fdparnonas.gr Web: www.fdparnonas.gr

 
Tagged

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.