ΦΔ Όρους Πάρνωνα & Υγροτόπου Μουστού: Εκδόθηκαν τα Πρακτικά του Διεθνούς Συνεδρίου “Νέες προσεγγίσεις στην αποκατάσταση δασών μαύρης πεύκης”

Δελτία Τύπου ΦΔ

Το Διεθνές Συνέδριο με τίτλο «Νέες προσεγγίσεις στην αποκατάσταση δασών μαύρης πεύκης», πραγματοποιήθηκε στην Σπάρτη στις 15 έως 16 Οκτωβρίου 2009 και συμμετείχαν πάνω από 100 σύνεδροι από δασικές υπηρεσίες όλης της χώρας, από φορείς διαχείρισης, από περιβαλλοντικές μη κυβερνητικές οργανώσειες και εκπρόσωποι της τοπικής και νομαρχιακής αυτοδιοίκησης της Λακωνίας.

Τα κύρια σημεία των συμπερασμάτων του συνεδρίου είναι:

  • Τα δάση της μαύρης πεύκης της Ελλάδας αντιμετωπίζουν την τελευταία 20ετία όλο και πιο έντονα την απειλή μεγάλων δασικών πυρκαγιών.
  • Παρά την προτεραιότητα που πρέπει να δίνεται στη φυσική αναγέννηση των δασών της μαύρης πεύκης, όπου αυτή είναι δυνατή, η τεχνητή αποκατάσταση θα εξακολουθήσει να παίζει σπουδαίο ρόλο, ιδιαίτερα σε περιοχές που έχουν προσφάτως ξανακαεί.
  • Ιδιαίτερο βάρος πρέπει να δοθεί στην έγκαιρη συλλογή αναπαραγωγικού υλικού ώστε να υπάρχει απόθεμα σπερμάτων τοπικής προέλευσης για την υποστήριξη της τεχνητής αποκατάστασης. Προς την κατεύθυνση αυτή είναι σκόπιμο να βελτιωθούν οι υποδομές της Κεντρικής Αποθήκης.
  • Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στην επαρκή στελέχωση των δασικών υπηρεσιών οι οποίες καλούνται να αντιμετωπίσουν ολοένα αυξανόμενες ανάγκες αποκατάστασης δασικών οικοσυστημάτων, και η δημιουργία περισσότερων φυτωρίων παραγωγής φυτευτικού υλικού στην ελάχιστη δυνατή απόσταση από τις υπό αποκατάσταση περιοχές.

Τα πρακτικά του συνεδρίου εκδόθηκαν και μπορείτε να τα δείτε εδώ.

Στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού μέσου LIFE+, το ΕΚΒΥ, η Περιφέρεια Πελοποννήσου ο Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγρότοπου Μουστού και η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, από τον Ιανουάριο 2009 ξεκίνησαν την υλοποίηση του έργου LIFE+ ΦΥΣΗ με τον αριθμό LIFE07 NAT/GR/000286 και τίτλο «Αποκατάσταση των δασών Pinus Nigra στον Πάρνωνα (GR2520006) μέσω μιας δομημένης προσέγγισης». Η διάρκεια του έργου είναι 4,5 έτη. Συγχρηματοδοτείται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Tagged

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.