Κρούσματα γρίπης των πτηνών στην Ευρώπη

Δελτία Τύπου ΦΔ

Για ακόμα μια χρονιά το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εφιστά την προσοχή στους πολίτες σχετικά με τη νόσο της γρίπης των πτηνών, καθώς κρούσματα νόσησης με τον υψηλής παθογονικότητας υπότυπο H5N8 έχουν επιβεβαιωθεί σε χώρες της Κεντρικής και Βόρειας Ευρώπης. Η εξάπλωση της νόσου αφορά τόσο εκτρεφόμενα πουλερικά, όσο και πτηνά της άγριας πανίδας.

Δεδομένου ότι οι μεταναστευτικές μετακινήσεις ειδών της άγριας ορνιθοπανίδας είναι αυξημένες αυτή την περίοδο, και καθώς ο υγρότοπος του Μουστού αποτελεί σημαντικό σταθμό ανεφοδιασμού, ξεκούρασης και διαχείμασης για μεγάλο αριθμό μεταναστευτικών ειδών, κρίνεται απαραίτητη η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση, όχι μόνο του προσωπικού υπηρεσιών, των μελών ιδιωτικών φορέων που λόγω δραστηριότητας έρχονται σε άμεση και συχνή επαφή μαζί τους (δασικοί υπάλληλοι, κυνηγοί, ομοσπονδιακοί θηροφύλακες, φύλακες φορέων διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, ορνιθολόγοι, κέντρα περίθαλψης κλπ), αλλά και των πολιτών που δραστηριοποιούνται σε περιοχές με μεγάλους πληθυσμούς άγριων πουλιών.

Σε περίπτωση εντοπισμού νεκρών ή ημιθανών πτηνών που ανήκουν σε είδη υψηλού κινδύνου, οι πολίτες καλούνται να μην τα πλησιάζουν και τα αγγίζουν, αλλά να ενημερώνουν τις αρμόδιες αρχές (κτηνιατρεία, δασικές υπηρεσίες, θηροφυλακή, Φορέα Διαχείρισης) ώστε να λαμβάνονται δείγματα που θα εξεταστούν για γρίπη των πτηνών από τις αρμόδιες κτηνιατρικές υπηρεσίες.

Μέχρι τέλους του χρόνου (31-12-2016) βρίσκεται σε ισχύ η εφαρμογή του προγράμματος  επιζωοτιολογικής διερεύνησης της γρίπης των πτηνών, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.4802/142588/18-12-2015 (ΑΔΑ:Ω4274653ΠΓ-6Κ1) (ΦΕΚ 2962/Β΄/31.12.2015) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Τα είδη υψηλού κινδύνου τα οποία πρέπει να δειγματιστούν σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση αναφέρονται στο Παράρτημα 3 της ιδίας.

Για να δείτε το ΦΕΚ πατήστε εδώ: http://www.fdparnonas.gr/wp-content/uploads/2016/11/Gripi-ptinon-2016.pdf

Tagged

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.