Αποκατάσταση κτηρίου στέγασης Κέντρου Πληροφόρησης Λεωνιδίου για τη χλωρίδα του Πάρνωνα

Δελτία Τύπου ΦΔ

Υπογράφηκε σήμερα, 03.04.2015, στα γραφεία του Φορέα Διαχείρισης όρους Πάρνωνα και υγροτόπου Μουστού, στο Άστρος, η Σύμβαση Ανάθεσης Κατασκευής του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΛΩΡΙΔΑ ΤΟΥ ΠΑΡΝΩΝΑ», συμβατικού ποσού 543.602,97€ στο Πλαίσιο της Ενταγμένης Πράξης «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ – ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥ», στο Ε.Π. «Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007 – 2013, συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Η Σύμβαση υπογράφηκε από τον Πρόεδρο του ΔΣ του Φορέα Διαχείρισης όρους Πάρνωνα και υγροτόπου Μουστού κ. Δημήτριο Μήλιο, τον Πρόεδρο της Αναδόχου Εταιρείας «ΕΔΡΑΙΟΣ ΑΤΕ» κ. Γεώργιο Μανδρέκα και τον Γενικό Διευθυντή της Αναπτυξιακής Πάρνωνα κ. Μαρίνη Μπερέτσο, παρουσία του Δημάρχου Νότιας Κυνουρίας κυρίου Χαραλάμπου Λυσίκατου.

Το έργο αφορά στη δημιουργία Κέντρου Πληροφόρησης στο Λεωνίδιο Αρκαδίας, για τη Χλωρίδα του Πάρνωνα, για ερευνητικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, ώστε να αποτελέσει κέντρο καταγραφής και προβολής του χλωριδικού και οικολογικού πλούτου της προστατευόμενης περιοχής του όρους Πάρνωνα και υγροτόπου Μουστού αλλά και της ευρύτερης περιοχής. Η εγκατάσταση και λειτουργία του Κέντρου θα γίνει με την αποκατάσταση του κτηρίου και τη δημιουργία επισκέψιμων χώρων, του πρώην Δημοτικού Σχολείου Βασκίνας στο Λεωνίδιο Αρκαδίας το οποίο βρίσκεται στην κυριότητα του Δήμου Νότιας Κυνουρίας και παραχωρήθηκε στο Φορέα Διαχείρισης για την παραπάνω χρήση.

Ενδεικτικά η Μελέτη Επέμβασης αφορά σε εργασίες που απαιτούνται για να μπορέσει το κτίριο και ο περιβάλλων χώρος να δεχθούν την εγκατάσταση του Κέντρου Πληροφόρησης Λεωνιδίου για τη Χλωρίδα του Πάρνωνα, που θα λειτουργεί υπό την εποπτεία του Φορέα Διαχείρισης όρους Πάρνωνα και υγροτόπου Μουστού.

Λόγω του ιδιαίτερου αρχιτεκτονικού χαρακτήρα του υφιστάμενου κτιρίου και της σημαντικής μορφολογικής και πολιτιστικής αξίας του συνόλου του κτίσματος αλλά και των ειδικών αρχιτεκτονικών στοιχείων του, οι προτεινόμενες επεμβάσεις αποσκοπούν στη διατήρηση, επισκευή και ανάδειξη και στην ταυτόχρονη αποκατάσταση του αρχιτεκτονικού χαρακτήρα της στατικής επάρκειας, της ενεργειακής αναβάθμισης και της λειτουργικής ένταξης της νέας χρήσης.

Με αυτό το έργο ενισχύεται περεταίρω η προστατευόμενη περιοχή Πάρνωνα-Μουστού και ιδιαίτερα η ιστορική πρωτεύουσα της Τσακωνιάς, το Λεωνίδιο ως εναλλακτικός τουριστικός προορισμός.

Tagged

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.