Εκπαιδευτική επίσκεψη του Δημοτικού Σχολείου Βερβένων στο Δάσος της Μαλεβής στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Βουνού

Δελτία Τύπου ΦΔ

Τα Ηνωμένα Έθνη το 2003 καθιέρωσαν την 11η Δεκεμβρίου ως Παγκόσμια Ημέρα Βουνού με σκοπό να τονίσουν τη ζωτική σημασία που παίζει το βουνό διαχρονικά στην ζωή του ανθρώπου και την ευθύνη όλων μας για την διατήρησή του ως μια ζωντανή οντότητα. Τα βουνά παγκοσμίως παρέχουν το περισσότερο πόσιμο νερό και φιλοξενούν πλούσιες ποικιλίες ειδών χλωρίδας και πανίδας.

Ο Πάρνωνας χαρακτηρίζεται από υψηλή ποικιλότητα τύπων οικοτόπων και βλάστησης με περισσότερους από 20 τύπους οικοτόπων Ευρωπαϊκής σημασίας (Παράρτημα Ι της  Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ «για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας») και Ελληνικού ενδιαφέροντος (εκτός Οδηγίας με μεγάλη εθνική σημασία).

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Βουνού, τη Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2014, το Δημοτικό Σχολείο Βερβένων με τους περίπου 110 μαθητές και τη συνοδεία εκπαιδευτικών, πραγματοποίησαν περιβαλλοντική επίσκεψη αρχικά στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Αγίου Πέτρου και στη συνέχεια στο Δάσος της Μονής Μαλεβής. Στην περιοχή περιμετρικά της Μονής και σε έκταση 740 στρ. αυτοφύεται ο δρυπώδης άρκευθος ή δενδρόκεδρος (Juniperus drupacea). Οι μικροί μαθητές ενημερώθηκαν για τη μεγάλη οικολογική και πολιτιστική αξία του μοναδικού αυτού δάσους, καθώς από όλη την Ευρώπη και την Ελλάδα, απαντάται μόνο στην περιοχή αυτή, η οποία εκτός από περιοχή Natura 2000 και περιοχή Απόλυτης Προστασίας της Φύσης, είναι κηρυγμένη ως «Διατηρητέο Μνημείο της Φύσης» από το 1980.

Tagged

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.