Η Προστασία της φύσης δημιουργεί θέσεις εργασίας στον τόπο μας

Δελτία Τύπου ΦΔ
31/12/2010, ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΦΔ ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ ΚΑΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥ

Στην πρόσληψη συνολικά 12 νέων εργαζομένων προχωρά ο Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού.

Σχετικά με τις προσλήψεις εργαζομένων και με στόχο την ενημέρωση παντός ενδιαφερομένου, ο Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού ανακοινώνει τα ακόλουθα:

Η Διοίκηση του Φορέα, αφού έλαβε υπόψη τις ανάγκες του οικολογικού πάρκου σε νέους εργαζομένους, θα προβεί τις επόμενες ημέρες στη δημοσίευση ανακοίνωσης για την πρόσληψη προσωπικού μέσω ΑΣΕΠ, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (πλήρους απασχόλησης), συνολικά 12 ατόμων για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Λειτουργία Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού», που υπάγεται στον άξονα 9 «Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013». Η χρονική διάρκεια των συμβάσεων θα είναι 12 μήνες με δυνατότητα παράτασης μέχρι το τέλος του προγράμματος που έχει οριστεί στις 31/12/2015, εφόσον η επίδοση του κάθε προσλαμβανόμενου κριθεί ικανοποιητική μετά τη λήξη του πρώτου έτους. Στον κάτωθι πίνακα αναγράφονται οι ειδικότητες και ο αριθμός των ατόμων που θα προσληφθούν, καθώς επίσης τα τμήματα που θα στελεχώσουν και την έδρα που θα απασχοληθούν.

Έδρα υπηρεσίας Κλάδος / Ειδικότητα Αριθμός 

ατόμων

ΑΣΤΡΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ (ΠΕ) 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

1
ΑΣΤΡΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΩΝ (ΠΕ) 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

1
ΑΣΤΡΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΠΕ) 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1
ΑΣΤΡΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΠΕ) 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

1
ΑΣΤΡΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΤΕ) 

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

1
ΑΣΤΡΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΦΥΛΑΚΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΔΕ)  

ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΥΣΗΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

2
ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΝΟΜΟΥ 

ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΦΥΛΑΚΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΔΕ)  

ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΥΣΗΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

2
ΛΕΩΝΙΔΙΟ ΝΟΜΟΥ 

ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΦΥΛΑΚΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΔΕ)  

ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΥΣΗΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

1
ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΝΟΜΟΥ 

ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΞΕΝΑΓΩΝ (ΔΕ) 

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

1
ΚΑΣΤΑΝΙΤΣΑ ΝΟΜΟΥ 

ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΞΕΝΑΓΩΝ (ΔΕ) 

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

1

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στο γραφείο του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού και την αρμόδια υπάλληλο κα. Δημητρακοπούλου στο τηλέφωνο 27550 22021. Επίσης, ενημέρωση σχετικά με την ημερομηνία που θα έχει πραγματοποιηθεί η ανάρτηση της ανακοίνωσης, μπορείτε να έχετε μέσω της ιστοσελίδας του ΑΣΕΠ (www.asep.gr, προσβάσιμο μέσω της διαδρομής: Θέσεις Εργασίας → Εποχικό (ΣΟΧ) → Φορείς). Τέλος σας ενημερώνουμε ότι η ανακοίνωση σύντομα θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του Φορέα Διαχείρισης (www.fdparnonas.gr). Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να προμηθεύονται την ανακοίνωση είτε μέσω διαδικτύου είτε απευθείας από τα γραφεία του Φορέα Διαχείρισης.

Ο Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού
Tagged

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.