Παρακολούθηση εκπαιδευτικού σεμιναρίου από το προσωπικό του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού

Δελτία Τύπου ΦΔ

Το επιστημονικό προσωπικό και οι φύλακες του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού (ΦΔΕΔ) Παρνασσού παρακολούθησαν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον εκπαιδευτικό σεμινάριο που πραγματοποιήθηκε στο Κοτύχι Στροφυλιάς μεταξύ 13-21 Απριλίου και αφορούσε την επιστημονική παρακολούθηση ειδών και τύπων οικοτόπων.

Το σεμινάριο, του οποίου ο πλήρης τίτλος ήταν «Εκπαιδευτικό σεμινάριο σε θέματα επιστημονικής παρακολούθησης ειδών και τύπων οικοτόπων: Ενιαία προσέγγιση στη μεθοδολογία συγκέντρωσης δεδομένων στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Οδηγιών 92/43/ΕΟΚ & 79/409/ΕΟΚ» διοργανώθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Περιβαλλοντικών Δράσεων (Ε.Υ.Σ.ΠΕ.Δ.) του ΥΠΕΚΑ, με πρωτοβουλία των Προέδρων των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών. Στο σεμινάριο συμμετείχαν εκπρόσωποι από τους Φορείς Διαχείρισης των Προστατευόμενων Περιοχών, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να εκπαιδευτούν στην αναγνώριση, καταγραφή και παρακολούθηση των ειδών χλωρίδας, των οικοτόπων, καθώς επίσης και τριών ομάδων ζώων (ασπόνδυλα, ερπετά και αμφίβια).

Η διοργάνωση του σεμιναρίου κρίθηκε ιδιαίτερα επιτυχής και ήδη προγραμματίζεται ο δεύτερος κύκλος επιμόρφωσης, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί στην Κερκίνη. Οι δυο κύκλοι σεμιναρίων θα βοηθήσουν σημαντικά το επιστημονικό προσωπικό των Φορέων Διαχείρισης στην επιστημονική παρακολούθηση των περιοχών ευθύνης τους. Η επιστημονική παρακολούθηση του Εθνικού Δρυμού Παρνασσού αποτελεί ένα από τα κύρια έργα του ΦΔΕΔ Παρνασσού και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη» που διαχειρίζεται το ΥΠΕΚΑ.

 

Tagged

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.