Παρακολούθηση εκπαιδευτικού σεμιναρίου από το προσωπικό του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας

Δελτία Τύπου ΦΔ

Τέσσερα άτομα από το προσωπικό του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας παρακολούθησαν το 2o Σεμινάριο Επιστημονικής και Τεχνικής Κατάρτισης Προσωπικού των Φορέων Διαχείρισης που πραγματοποιήθηκε στο Εθνικό Πάρκο Λίμνης Κερκίνης μεταξύ 30/11/2013 και 8/12/2013. Το σεμινάριο αφορούσε την επιστημονική παρακολούθηση ειδών και τύπων οικοτόπων και θα συμβάλλει στην κάλυψη των αναγκών των Φορέων Διαχείρισης για την υλοποίηση του έργου της παρακολούθησης (monitoring), ώστε να ανταποκριθεί η χώρα μας στις υποχρεώσεις της απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Οδηγία 92/43, άρθρο 17).

Τα σεμινάρια περιλάμβαναν παρουσιάσεις από εξειδικευμένους επιστήμονες στην αναγνώριση, καταγραφή και παρακολούθηση των οικοτόπων, καθώς επίσης και τριών ομάδων πανίδας (ιχθυοπανίδα, θηλαστικά και ορνιθοπανίδα) αλλά και πρακτική στο πεδίο. Ο τίτλος του σεμιναρίου που πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία των Προέδρων των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, ήταν «Εκπαιδευτικό σεμινάριο στη λίμνη Κερκίνη σε θέματα επιστημονικής παρακολούθησης (monitoring) ειδών και τύπων οικοτόπων (ορνιθοπανίδας, θηλαστικών, ιχθυοπανίδας γλυκών νερών) για τις ανάγκες των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών. Το σεμινάριο υποστηρίχθηκε από την ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ (Ε.Υ.Σ.ΠΕ.Δ.) του ΥΠΕΚΑ και συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) μέσω του ΕΠ Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη.

Η διοργάνωση του σεμιναρίου ήταν επιτυχής και ευελπιστούμε να οργανωθούν και στο μέλλον παρόμοιες δράσεις.

Tagged

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.