Δημόσια Διαβούλευση για το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος της λίμνης Παμβώτιδας

Νόμοι

Δημόσια Διαβούλευση για το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος «Χαρακτηρισμός της υδάτινης, χερσαίας, και ευρύτερης περιοχής της λίμνης Παμβώτιδας (Ιωαννίνων), ν. Ιωαννίνων, ως περιοχή ‘Οικοανάπτυξης’ με περιφερειακή ζώνη προστασίας και καθορισμός χρήσεων γης όρων και περιορισμών δόμησης»

Φίλες και φίλοι,

Σας καλωσορίζω στον ηλεκτρονικό χώρο που φιλοξενεί τη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση για το σχέδιο προεδρικού διατάγματος «Χαρακτηρισμός της υδάτινης, χερσαίας, και ευρύτερης περιοχής της λίμνης Παμβώτιδας (Ιωαννίνων), ν. Ιωαννίνων, ως περιοχή ‘Οικοανάπτυξης’ με περιφερειακή ζώνη προστασίας και καθορισμός χρήσεων γης όρων και περιορισμών δόμησης».

Η λίμνη Παμβώτιδα και η ευρύτερη περιοχή περιλαμβάνουν Ζώνες Ειδικής Προστασίας για την ορνιθοπανίδα και Τόπους Κοινοτικής Σημασίας με σημαντικούς οικοτόπους και είδη προτεραιότητας που διακρίνονται για την ιδιαίτερη αξία και ενδιαφέρον λόγω της ποιότητας των φυσικών και πολιτιστικών τους χαρακτηριστικών.

Το σχέδιο προεδρικού διατάγματος έχει σκοπό την προστασία, διατήρηση και διαχείριση της βιοποικιλότητας, της φύσης και του τοπίου, ως φυσικής κληρονομιάς και πολύτιμου εθνικού φυσικού πόρου, ώστε να διασφαλίζονται οι φυσικές διεργασίες, η βιώσιμη χρήση των φυσικών πόρων, η λειτουργία και η εξέλιξη των οικοσυστημάτων καθώς και η ποικιλομορφία, η ιδιαιτερότητα και η μοναδικότητά τους στην υδάτινη, χερσαία και ευρύτερη περιοχή της Λίμνης Παμβώτιδας του νομού Ιωαννίνων.

Η ευρύτερη περιοχή της Λίμνης Παμβώτιδας ή Ιωαννίνων, με το χαρακτηρισμό της ως περιοχή «Οικοανάπτυξης, θα υπόκειται σε ενεργό διαχείριση για τη διασφάλιση της διατήρησης των προστατευόμενων τύπων οικοτόπων και ειδών που απαντώνται σε αυτή. Παράλληλα, θα δίνονται σημαντικές δυνατότητες για ανάπτυξη έργων και δραστηριοτήτων εναρμονισμένων με την προστασία της βιοποικιλότητας, της φύσης και του τοπίου.

Το προεδρικό διάταγμα υπό διαβούλευση, που στηρίζεται στο νόμο 1650/86, συντονίζει τις ποικίλες διατάξεις προστασίας της φύσης και του οικιστικού χώρου που ισχύουν στην περιοχή, σε ένα συνεκτικό θεσμικό πλαίσιο προστασίας της Παμβώτιδας, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις ανάγκες του ευαίσθητου οικοσυστήματος και του τοπίου όσο και τις ανάγκες της κοινωνίας της περιοχής για βιώσιμη ανάπτυξη.

Η δημόσια διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 6 Φεβρουαρίου.

Ευχαριστώ εκ των προτέρων για τις πολύτιμες απόψεις και τη συμμετοχή σας,

Τίνα Mπιρμπίλη
Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Ημερομηνία λήξης διαβούλευσης: 6/2/2011

Μπορείτε να συμμετάσχετε στην δημόσια διαβούλευση εδώ.

Tagged

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.