Λίμνη Παμβώτιδα: Σε δημόσια διαβούλευση από προχθές το βελτιωμένο Π.Δ.

Νόμοι

Σε δημόσια διαβούλευση ενός μήνα, τέθηκε από το βράδυ της Τρίτης, το τροποποιημένο σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για τη Λίμνη Παμβώτιδα, με το οποίο το λιμναίο οικοσύστημα τίθεται υπό καθεστώς προστασίας ως περιοχή οικοανάπτυξης.

Το σχέδιο του Προεδρικού Διατάγματος παρουσιάστηκε το απόγευμα της Τρίτης στην αίθουσα εκδηλώσεων του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ηπείρου, παρουσία των τοπικών αρχών και φορέων. Την παρουσίαση έκανε η αρμόδια υπάλληλος του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ελένη Γιορταμάκη και πλέον ο χρόνος μετρά αντίστροφα, αρκεί βέβαια, να μην ξεχάσει για δεύτερη φορά το Υπουργείο την υπόθεση, όπως έπραξε μετά την κατάθεση του απαράδεκτου πρώτου προσχεδίου, με τις ερασιτεχνικές ελλείψεις και τα τραγικά λάθη…

Το σχέδιο του Π.Δ. φέρει τον τίτλο «Χαρακτηρισμός της υδάτινης, χερσαίας, και ευρύτερης περιοχής της λίμνης Παμβώτιδας (Ιωαννίνων), ν. Ιωαννίνων, ως περιοχή «Οικοανάπτυξης» με περιφερειακή ζώνη προστασίας, και καθορισμός χρήσεων γης όρων και περιορισμών δόμησης». Μια πρώτη διαφορά που με το σχέδιο που απεσύρθη εμφανίζεται στον τίτλο: «Χαρακτηρισμός της χερσαίας και υδάτινης περιοχής της λίμνης Παμβώτιδας Ιωαννίνων, των πηγών Κρύας και Τούμπας, της τάφρου Λαμψίστας, του αισθητικού δάσους Ιωαννίνων, καθώς και εποχιακής λίμνης Βρέλη ως περιοχή οικοανάπτυξης με περιφερειακή ζώνη προστασίας, και καθορισμός χρήσεων γης όρων και περιορισμών δόμησης» ήταν ο τίτλος του αποσυρθέντος σχεδίου… Διαφορά υπάρχει και στην έκταση των δύο σχεδίων: μόλις 18 σελίδες το πρώτο, 41 το διορθωμένο…

Διαφορές, διορθώσεις…

Σκοπός του παρόντος διατάγματος, είναι η προστασία, διατήρηση και διαχείριση της βιοποικιλότητας, της φύσης και του τοπίου, ως φυσικής κληρονομιάς και πολύτιμου εθνικού φυσικού πόρου, ώστε να διασφαλίζονται οι φυσικές διεργασίες, η αποδοτικότητα των φυσικών πόρων, η ισορροπία και η εξέλιξη των οικοσυστημάτων, καθώς και η ποικιλομορφία, η ιδιαιτερότητα και η μοναδικότητά τους στην: υδάτινη, χερσαία και ευρύτερη περιοχή της Λίμνης Παμβώτιδας (Ιωαννίνων), Νομού Ιωαννίνων, που υπόκεινται σε ενεργό διαχείριση για τη διασφάλιση της διατήρησης των προστατευόμενων τύπων οικοτόπων και ειδών που απαντώνται σ’ αυτήν και που διακρίνονται για την ιδιαίτερη αξία και ενδιαφέρον λόγω της ποιότητας των φυσικών και πολιτιστικών τους χαρακτηριστικών, με σημαντικές δυνατότητες για ανάπτυξη έργων και δραστηριοτήτων που εναρμονίζονται με την προστασία της βιοποικιλότητας, της φύσης και του τοπίου, με το χαρακτηρισμό της ως περιοχή «Οικοανάπτυξης».

Στο προηγούμενο σχέδιο, ως σκοπός του Διατάγματος αναφέρονταν η προστασία, διατήρηση και διαχείριση της φύσης και του τοπίου, ως φυσικής κληρονομιάς και πολύτιμου εθνικού φυσικού πόρου σε χερσαία και υδάτινα τμήματα της περιοχής Λίμνης Παμβώτιδας Ιωαννίνων, πηγών Κρύας και Τούμπας, τάφρου Λαμψίστας, του αισθητικού δάσους Ιωαννίνων καθώς και εποχιακής λίμνης Βρέλη, με σημαντικές δυνατότητες για ανάπτυξη δραστηριοτήτων που εναρμονίζονται με την προστασία της φύσης και του τοπίου, με το χαρακτηρισμό της ως «περιοχή Οικοανάπτυξης».

Στο παρόν σχέδιο Π.Δ. χαρακτηρίζεται ως περιοχή «Οικοανάπτυξης», με περιφερειακή Ζώνη, η υδάτινη, χερσαία και ευρύτερη περιοχή της Λίμνης Παμβώτιδας (Ιωαννίνων), που βρίσκεται εκτός εγκεκριμένων ορίων Γ.Π.Σ. και εκτός των ορίων των οικισμών προ του 1923, των οριοθετημένων οικισμών κάτω των 2.000 κατοίκων, και γενικότερα των οικισμών με θεσμοθετημένα όρια των Δήμων Ιωαννιτών, Δωδώνης και Ζίτσας.

Εντός της έκτασης της περιοχής «Οικοανάπτυξης» καθορίζονται οι ακόλουθες ζώνες προστασίας:

Ι. Ζώνη Α (χερσαία και υδάτινη περιοχή κυρίως εντός περιοχών Natura 2000: Νήσου Ιωαννίνων, λίμνης Παμβώτιδας, παραλίμνιων εκτάσεων και εποχιακής λίμνης Βρέλη).

ΙI. Ζώνη B (χερσαία και υδάτινη περιοχή κυρίως εντός περιοχών Natura 2000: δασών, δασικών και αναδασωτέων εκτάσεων, γης υψηλής παραγωγικότητας και γεωργικού τοπίου, πηγών Κρύας και Τούμπας, τάφρου Λαμψίστας, αρχαιολογικών χώρων και σπηλαίων, αισθητικού δάσους Ιωαννίνων ).

ΙΙΙ. Ζώνη Γ (χερσαία έκταση, κυρίως εντός περιοχών Natura 2000, εκτός ζωνών Α και Β).

IV. Εκτός της έκτασης της περιοχής «Οικοανάπτυξης» καθορίζεται Περιφερειακή Ζώνη Δ.

Επιτρεπόμενες χρήσεις

Στο παρόν Π.Δ. γίνεται εξειδίκευση των περιοχών στις τέσσερις ζώνες και μεγαλύτερη σημασία παρουσιάζουν οι δραστηριότητες που θα ασκούνται στην Ζώνη Α. Από το αποσυρθέν προσχέδιο απαλείφεται η παράγραφος που επιτρέπει την «ελεύθερη χρήση της παρόχθιας ζώνης, κολύμβηση και τη δημιουργία μη μόνιμων υποδομών για την εξυπηρέτηση των λουομένων με την προϋπόθεση της μη μόνιμης καταστροφής, αλλοίωσης, ή επιβάρυνσης παρόχθιων προστατευόμενων οικοτόπων, καθώς και των φυσικών διεργασιών αυτών».

Το νέο Π.Δ. ορίζει πως μέχρι την έγκριση του προγράμματος δράσης για την «ορθολογική διαχείριση των επιφανειακών και υπογείων υδάτων της περιοχής», όπου θα εξειδικεύονται οι όροι και περιορισμοί για τα επιτρεπόμενα έργα, απαιτείται μεταξύ άλλων, η σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Περιφερειακής Υπηρεσίας Υδάτων και Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων.

Για τη Ζώνη Α απαγορεύεται ρητώς η οποιαδήποτε κατάτμηση γηπέδων και η δόμηση μόνιμων εγκαταστάσεων.

Στη Ζώνη Β2 (Γεωργικό τοπίο και γη υψηλής παραγωγικότητας), στη λεγόμενη Περιοχή «Προστατευόμενου Τοπίου», εξακολουθεί να επιτρέπεται η θήρα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 της υπ. αρ. ΗΠ 37338/1807/Ε.183/2010 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1495/Β/6.9.2010), και γενικότερα της εκάστοτε κείμενης νομοθεσίας, εφόσον αυτή προβλέπεται στο εγκεκριμένο πρόγραμμα δράσης για την «προστασία και διατήρηση των προστατευόμενων τύπων οικοτόπων, ειδών».

ΠΗΓΗ

Tagged

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.