Ο Φορέας Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας Ιωαννίνων βυθίστηκε στο σκοτάδι!

Δελτία Τύπου ΦΔ

Ανακοίνωση Εργαζομένων του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας

Φορέας Διαχείρισης Λίμνης
Παμβώτιδας Ιωαννίνων
Αρχ. Μακαρίου 11, 45221, Ιωάννινα
Τηλ.: 2651021834
Φαξ: 2651031867
Ιωάννινα, 29.11.2010

Από σήμερα 29/11/2010 ο Φορέας Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας Ιωαννίνων βυθίστηκε στο σκοτάδι! Η διακοπή ηλεκτροδότησης είναι αποκορύφωμα της πλήρους εγκατάλειψης των Φορέων Διαχείρισης (Φ.Δ.) των Προστατευόμενων Περιοχών.

Πιο συγκεκριμένα η έγκριση χρηματοδότησης μέσω της διαδικασίας Τεχνικού Δελτίου έχει καθυστερήσει αδικαιολόγητα από το ΥΠΕΚΑ με αποτέλεσμα ο Φ.Δ. να μην μπορεί να ανταπεξέλθει στο σκοπό ίδρυσής του που είναι η προστασία και η διαχείριση της λίμνης Παμβώτιδας και της βιοποικιλότητάς της. Το σκάφος και το αυτοκίνητο του Φ.Δ. είναι μήνες ακινητοποιημένα λόγω έλλειψης βενζίνης, με άμεση συνέπεια να μην πραγματοποιείται φύλαξη, ενώ παράλληλα η παρακολούθηση συναντά δυσκολίες εφαρμογής.

Οι εργαζόμενοι παρόλο που είναι απλήρωτοι έξι ολόκληρους μήνες συνεχίζουν να εργάζονται κανονικά. Από σήμερα ούτε αυτό είναι εφικτό καθώς δεν υπάρχει δυνατότητα χρήσης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, τηλεφώνου, θέρμανσης κλπ. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την ανάδειξη των διαχρονικών προβλημάτων της εύρυθμης λειτουργίας των Φ.Δ. με αποτέλεσμα να διακυβεύεται η προστασία της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων.

Πως όμως θα επιτευχθεί η βιώσιμη ανάπτυξη, όταν οι Φ.Δ., το εργαλείο που επιλέχθηκε από την πολιτεία για την προστασία του περιβάλλοντος και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, έχει εγκαταλειφτεί πλήρως;

Ποιος ο σκοπός ίδρυσης των Φ.Δ. για τη λειτουργία τους ως μοντέλα βιώσιμης ανάπτυξης όταν δεν μπορούν να ανταποκριθούν στο έργο που καλούνται να επιτελέσουν; Υπενθυμίζεται ότι η χρηματοδότηση των Φ.Δ. καλύπτεται μέχρι σήμερα από Ευρωπαϊκά Προγράμματα (3ο ΚΠΣ και ΕΣΠΑ) αλλά δυστυχώς παρόλα αυτά δεν έχουν προχωρήσει οι ενέργειες απορρόφησης των απαραίτητων κονδυλίων.

Η μη σταθερή και μόνιμη χρηματοδότηση των Φ.Δ. βάζουν σε κίνδυνο την ομαλή λειτουργία των Φ.Δ.

Tagged

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.