Καταστροφή φωλιάς πελαργού στη Βασιλική Ιωαννίνων

Δελτία Τύπου ΦΔ

Με έκπληξη διαπιστώσαμε την καταστροφή μιας από τις ελάχιστες φωλιές πελαργών που έχουν παραμείνει στην περιοχή μας. Επισημαίνεται ότι ο πελαργός αποτελεί είδος που η παρουσία του ήταν άμεσα συνυφασμένη με την πόλη των Ιωαννίνων, ενώ τα τελευταία χρόνια ο πληθυσμός τους έχει μειωθεί λόγω των ανθρώπινων παρεμβάσεων, των φυτοφαρμάκων, της καταστροφής των βιοτόπων και των ατυχημάτων σε ηλεκτροφόρα καλώδια.  Είναι γνωστό ότι οι πελαργοί δένονται με τις φωλιές τους και κάθε φορά που επιστρέφουν, ψάχνουν να βρουν τις συγκεκριμένες που άφησαν την περασμένη χρονιά. Στην προκειμένη περίπτωση, όπως είχε καταγραφεί από τους φύλακες του Φορέα, η φωλιά στη Βασιλική Ιωαννίνων κατοικούνταν από ζευγάρι πελαργών που εκδιώχθηκε (φωτογραφία 16.04.2016). Σε αντίστοιχες περιπτώσεις, καλό θα ήταν να υπάρχει επικοινωνία με το Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας ώστε να βρίσκεται η ιδανικότερη λύση. Κρίνεται απαραίτητο ότι θα πρέπει άμεσα να τοποθετηθεί σε συνεργασία με τη ΔΕΗ τεχνητή φωλιά όπου οι πελαργοί θα χτίσουν τοποθετώντας τα κλαδιά.

rsz_16042016

Tagged

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.