Ημερίδα με θέμα: «Παρουσίαση του έργου και των δράσεων του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας για την περίοδο 2010 – 2015»

Δελτία Τύπου ΦΔ

Ο Φορέας Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας διοργανώνει Ημερίδα με θέμα: «Παρουσίαση του έργου και των δράσεων του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας για την περίοδο 2010 – 2015» το Σάββατο 12 Δεκεμβρίου 2015 και ώρα 10:00, στο Σουφαρί Σαράι, Κάστρο Ιωαννίνων, στο πλαίσιο του έργου «Δράσεις Ενημέρωσης».

Η Ημερίδα στοχεύει στην ενημέρωση του κοινού σχετικά με το έργο και τις δράσεις του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας που υλοποιήθηκαν την περίοδο 2010-2015.

Κατά τη διάρκεια της Ημερίδας θα παρουσιαστεί το έργο και οι δράσεις του Φορέα με έμφαση στα αποτελέσματα των προγραμμάτων παρακολούθησης ειδών χλωρίδας, πανίδας, ορνιθοπανίδας και τύπων οικοτόπων. Επιπλέον, θα προβληθεί βίντεο παρουσίασης και ανάδειξης της Προστατευόμενης Περιοχής Λίμνης Παμβώτιδας που ολοκλήρωσε ο Φ.Δ.Λ.Π.

Θα πραγματοποιηθούν επίσης, παρουσιάσεις σχετικά με τη φιλοσοφία και λειτουργία του “Κέντρου Πληροφόρησης Λίμνης Παμβώτιδας” και το υλικό ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του Έργου “Δράσεις Ενημέρωσης”. Τέλος, θα παρουσιαστούν συνοπτικά τα λοιπά έργα και δράσεις του Φορέα για την περίοδο 2010-2015.

Το έργο «Δράσεις Ενημέρωσης» συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από Εθνικούς Πόρους.

Tagged

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.