Μεσοχειμωνιάτικες Καταμετρήσεις υδρόβιων πουλιών

Δελτία Τύπου ΦΔ

Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν  στην περιοχή μας και για φέτος οι Μεσοχειμωνιάτικες Καταμετρήσεις Υδρόβιων Πουλιών (ΜΕΚΥΠ), ένα πρόγραμμα της Διεθνούς Οργάνωσης Υγροτόπων (Wetlands International) που υλοποιείται ταυτόχρονα σε πολλές χώρες παγκοσμίως το μήνα Ιανουάριο κάθε έτους. Σε εθνικό επίπεδο, το πρόγραμμα συντονίζει η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία (ΕΟΕ) και συμμετέχουν εθελοντές ορνιθοπαρατηρητές από όλη την Ελλάδα, ενώ πραγματοποιείται σε συνεργασία με τους Φορείς Διαχείρισης.

Η μακροχρόνια παρακολούθηση των πληθυσμιακών τάσεων της υδρόβιας και παρυδάτιας ορνιθοπανίδας σε ηπειρωτική κλίμακα παρέχει ζωτικής σημασίας πληροφορίες που υποστηρίζουν τη διατήρηση των υδρόβιων πτηνών και των ενδιαιτημάτων τους, καθώς τα ανωτέρω είδη είναι γνωστά ως δείκτες ποιότητας των υγροτόπων.

Φέτος οι μεσοχειμωνιάτικες καταμετρήσεις στη λίμνη Παμβώτιδα πραγματοποιήθηκαν την Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2015, με τη συνεργασία του προσωπικού του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας και μελών της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας.

Καταγράφηκαν σημαντικά είδη, όπως οι Λαγγόνες και οι Καλαμόκιρκοι, καθώς και άλλα κοινά είδη όπως ερωδιοί, Χουλιαρόπαπιες, Γκισάρια, Κιρκίρια, Πρασινοκέφαλες πάπιες, Κορμοράνοι, καθώς και τα τρία είδη γλάρων ο Καστανοκέφαλος ο Ασημόγλαρος και για πρώτη φορά το νανογλάρονο. Επίσης καταγράφηκε για πρώτη φορά το κηλιδοβούτι.

Ενθαρρυντικό είναι το γεγονός ότι παρά την έντονη υποβάθμιση που έχει υποστεί η Λίμνη Παμβώτιδα τις τελευταίες δεκαετίες εξακολουθεί να φιλοξενεί πλούσια βιοποικιλότητα.

Tagged

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.