Μεσοχειμωνιάτικες Καταμετρήσεις Υδρόβιων Πουλιών στην Παμβώτιδα

ΜΜΕ

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκαν την περασμένη εβδομάδα στη λίμνη Παμβώτιδας οι Μεσοχειμωνιάτικες Καταμετρήσεις Υδρόβιων Πουλιών (ΜΕΚΥΠ) από πολλούς εθελοντές. Οι ΜΕΚΥΠ είναι ένα παγκόσμιο πρόγραμμα της Διεθνούς Οργάνωσης Υγροτόπων (Wetlands International), το οποίο υλοποιείται ταυτόχρονα σε πάνω από 100 χώρες κατά το 2ο και το 3ο Σαββατοκύριακο του Ιανουαρίου εκάστου χρόνου.

Σκοπός του διεθνούς προγράμματος είναι η εκτίμηση των πληθυσμιακών τάσεων των υδρόβιων και παρυδάτιων πουλιών που διαχειμάζουν στην Ευρώπη, στοχεύοντας στην προστασία και ορθότερη διαχείριση των υγροτόπων. Η Ελλάδα συμμετέχει στο πρόγραμμα αυτό από το 1968 το οποίο πλέον συντονίζει σε εθνικό επίπεδο η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία. Οι καταμετρήσεις λαμβάνουν χώρα σε πάνω από 120 μικρούς και μεγάλους υγροτόπους με τη συμμετοχή περίπου 150 εθελοντών καταμετρητών της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρίας σε συνεργασία με τοπικούς Φορείς Διαχείρισης και οργανώσεις.

Συγκεκριμένα, για τη λίμνη Παμβώτιδα, σε συνεργασία μεταξύ του προσωπικού του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας και μελών της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρίας, οι ΜΕΚΥΠ έλαβαν χώρα την Κυριακή 13η Ιανουαρίου 2013. Την ίδια ημέρα καταμετρήθηκαν και κάποιοι άλλοι κοντινοί υγρότοποι (Λίμνες Βρέλλη, Ζαραβίνας και Καλλιθέας).

Παράλληλα με την ανωτέρω δράση, απογράφηκε και ο διαχειμάζων πληθυσμός των Κορμοράνων (Phalacrocorax carbo), καθώς τόσο ο Φορέας Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας όσο και η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρία συμμετέχουν εθελοντικά στο πρόγραμμα «CORMAN» της Διεθνούς Ένωσης για την Προστασία της Φύσης (IUCN)/Wetlands International Cormorant Research Group και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αφορά την απογραφή της κατανομής του πληθυσμού του είδους στη Δυτική Παλαιαρκτική (γεωγραφική ζώνη που περιλαμβάνει την Ευρώπη από τον αρκτικό κύκλο και τον Ατλαντικό μέχρι την Κασπία Θάλασσα και τα Ουράλια, καθώς επίσης τη Μέση Ανατολή και τις χώρες τις Βόρειας Αφρικής).

Αν και οι μικροί συνολικοί αριθμοί υδροβίων δεν θυμίζουν άλλες χρονιές, δεν έλειψαν πάλι οι ευχάριστες στιγμές. Οι σημαντικότερες φετινές παρατηρήσεις αφορούσαν την σπάνια καταγραφή σε πτήση ενός ατόμου Ήταυρου (Botaurus stellaris), ενός κρυπτικού είδους ερωδιού μεταξύ των καλαμώνων Αμφιθέας και Νησιού, ενώ καταγράφηκε ένας από τους μεγαλύτερους αριθμούς Λαγγόνων (Phalacrocorax pygmeus) στον καλαμώνα της μονής Ντουραχανίου, στη γνωστή θέση αναπαραγωγής και κουρνιάσματος τους. Και τα δύο είδη είναι απειλούμενα σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και αποτελούν δύο από τα 10 σημαντικότερα «είδη-κλειδιά» του Σχεδίου Διαχείρισης της Λίμνης και για τα οποία, όπως αναφέρεται στην εγκεκριμένη αυτή μελέτη, χρειάζεται εντατικότερη έρευνα και εξειδικευμένα μέτρα διαχείρισης των ενδιαιτημάτων τους με στόχο τη διατήρηση και αύξηση του πληθυσμού τους. Τέλος έκπληξη προκάλεσε το γεγονός της καταγραφής μίας, πιθανώς εξαντλημένης, Ασπρομέτωπης χήνας (Anser albifrons) που έβοσκε παρέα με δύο ήμερες οικόσιτες χήνες.

Η ουσιαστική προστασία του μοναδικού οικοσυστήματος της λίμνης Παμβώτιδας μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσα από μακρόχρονη παρακολούθηση, όπως είναι το πρόγραμμα των ΜΕΚΥΠ. Οι επιστημονικά τεκμηριωμένες παρεμβάσεις προστασίας είναι μονόδρομος για όσους ασχολούνται σοβαρά με τη διατήρηση της πολύτιμης φυσικής μας κληρονομιάς και παίζουν καθοριστικό ρόλο στην ορθή λήψη αποφάσεων ειδικά την τρέχουσα χρονική περίοδο καθώς οι θεσμικές και διοικητικές αλλαγές που επέρχονται θα έχουν σοβαρό περιβαλλοντικό αντίκτυπο.

Σήμερα γίνεται όλο και περισσότερο αντιληπτό ότι η διατήρηση της βιοποικιλότητας αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο και ένα σταθερό υπόβαθρο για την ανάδειξη της περιοχής, με γνώμονα την αξία της βιωσιμότητας, την προστασία του φυσικού και κοινωνικού περιβάλλοντος, της πολιτιστικής κληρονομιάς και την προστασία της ποιότητας ζωής όλων μας.

 

ΠΗΓΗ

 

Tagged

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.