Διαβούλευση για τον Εθνικό Δρυμό Ολύμπου

ΜΜΕ

Την Παρασκευή 23/11/2012 στο παραδοσιακό κτίριο του Δημοτικού Σχολείου της Τ.Κ. Αγ. Δημητρίου του Δήμου Κατερίνης πραγματοποιήθηκε με επιτυχία ευρεία κοινή Σύσκεψη – Διαβούλευση στο πλαίσιο υλοποίησης της Β’ φάσης για το έργο-μελέτη: ”Σύνταξη Ειδικού Διαχειριστικού Σχεδίου Διαχείρισης της περιοχής Εθνικού Δρυμού.

Την οργάνωση της σύσκεψης είχε η Δ/νση τεχνικών έργων, τμήμα δομών και περιβάλλοντος της Π.Ε. Πιερίας που είναι και η Διευθύνουσα Υπηρεσία της μελέτης που συντάσσεται από ομάδα 23 επιστημόνων, στους οποίους περιλαμβάνονται Δασολόγοι, Βιολόγοι, Γεωπόνοι, Οικονομολόγος, Φυτοκοινωνιολόγος, Αρχιτέκτονες μηχανικοί, Υδροτεχνικός μηχανικός, Χημικός μηχανικός και Τοπογράφος μηχανικός.

Στη σύσκεψη παραβρέθηκαν: εκπρόσωπος του γραφείου της Αντιπεριφερειάρχη Πιερίας, ο Δήμαρχος και ο Αντιδημάρχος Ελασσόνας, ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Αγίου Δημητρίου, ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Δρυμού Ολύμπου καθώς και επιστημονικό προσωπικό του Φορέα, εκπρόσωποι των Διευθύνσεων Τεχνικών Έργων & Ανάπτυξης της Π.Ε. Πιερίας, εκπρόσωπος της Διεύθυνσης Δασών Πιερίας, εκπρόσωπος της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης, εκπρόσωπος της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Μακεδονίας-Θράκης, εκπρόσωποι των ορειβατικών καταφυγίων: ”Σπήλιος Αγαπητός” ,”Γιόσος Αποστολίδης” και ”Πετρόστρουγκας”, εκπρόσωπος της Ιεράς Μονής Αγίου Διονυσίου εν Ολύμπω καθώς και εκπρόσωποι της αναδόχου σύμπραξης: ”ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΑΣΗ Ο.Ε.-ECO CONSULTANTS A.E. -ΥΠΟΒΑΘΡΟ Ο.Ε.-Σταύρος Τσακίρης-Σταύρος Πελεκάνης”.

Το «Ειδικό Σχέδιο Διαχείρισης της περιοχής Εθνικού Δρυμού Ολύμπου» εκπονείται σε δύο φάσεις: Η Α’ Φάση περιλαμβάνει – σε γενικές γραμμές – την καταγραφή και ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης και τον καθορισμό των στόχων και των επιλογών της επόμενης διαχειριστικής περιόδου (2013 – 2017). Η Β’ Φάση θα περιλαμβάνει την συγκεκριμενοποίηση των εφαρμοστέων μέτρων διαχείρισης για την επίτευξη των τεθέντων στόχων και τον προϋπολογισμό τους.

Προσπαθούμε τόσο με τις προτάσεις μας για το Προεδρικό Διάταγμα για το Εθνικό Δρυμό Ολύμπου, όσο και με τα τεχνικά εργαλεία που έχουμε στα χέρια μας, όπως η μελέτη της Σύνταξης του Ειδικού Σχεδίου για την Διαχείρισης της περιοχής του Εθνικού Δρυμού Ολύμπου να πετύχουμε την ανάπτυξη και ανάδειξη του Εθνικού Δρυμού του Ολύμπου. Θέλουμε την προώθηση αειφορικών διαχειριστικών πρακτικών στην περιοχή, θέλουμε τον Όλυμπο ζωντανό και προσβάσιμο για όλους τόνισε η Αντιπεριφερειάρχης Πιερίας κ. Σοφία Μαυρίδου.

Η μελέτη αφορά έκταση 235.000 στρεμμάτων του Εθνικού Δρυμού Ολύμπου και λαμβάνει υπ’ όψη της τις κατευθύνσεις της εγκεκριμένης Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης, με βάση την οποία καταρτίσθηκε σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για τον χαρακτηρισμό της χερσαίας περιοχής του όρους Ολύμπου ως Εθνικού Πάρκου, τον καθορισμό ζωνών προστασίας αυτού, χρήσεων, όρων και περιορισμών.

Το υπό σύνταξη «Ειδικό Σχέδιο Διαχείρισης της περιοχής Εθνικού Δρυμού Ολύμπου» είναι πενταετούς διάρκειας (2013 – 2017) και με αυτό προσδιορίζονται οι κατευθύνσεις και οι προτεραιότητες για την εφαρμογή των έργων, δράσεων και μέτρων που απαιτούνται για την αποτελεσματική διαχείριση του Εθνικού Δρυμού. Συνοδεύεται από προγράμματα δράσης στα οποία εξειδικεύονται τα αναγκαία μέτρα, δράσεις, έργα και προγράμματα, οι φάσεις, το κόστος, οι πηγές και οι φορείς χρηματοδότησής τους καθώς και το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης τους και οι φορείς εφαρμογής τους.

Βασικοί στόχοι του Σχεδίου Διαχείρισης είναι:

  • Η διατήρηση της βιοποικιλότητας, του τοπίου και των φυσικών αξιών του Εθνικού Δρυμού, μακροπρόθεσμα.
  • Η προώθηση διαχειριστικών πρακτικών με σκοπό την αειφορική χρήση της περιοχής
  • Η ανάπτυξη – ανάδειξη της περιοχής ( προστασία και διατήρηση των αρχιτεκτονικών, ιστορικών, πολιτισμικών χαρακτηριστικών και τοπίων ιδιαίτερης αξίας, ανάπτυξη του τουρισμού και της αναψυχής, δημιουργία και αναδιανομή εισοδήματος).

Κατά την διάρκεια της σύσκεψης έγινε από την μεριά των μελετητών η παρουσίαση των προτεινόμενων διαχειριστικών στόχων της Α’ Φάσης, ώστε να συγκεκριμενοποιηθούν τα αναγκαία διαχειριστικά μέτρα της επόμενης διαχειριστικής περιόδου (2013 – 2017).ώστε οι αρμόδιοι φορείς να μπορέσουν να διατυπώσουν τη γνώμη τους σχετικά με τους διαχειριστικούς στόχους και τα προτεινόμενα διαχειριστικά μέτρα για τον Εθνικό Δρυμό Ολύμπου. Μετά την παρουσίαση έγιναν τοποθετήσεις από τους παραβρισκόμενους εκπροσώπους των παραπάνω φορέων, οι οποίοι επισήμαναν την ανάγκη για περαιτέρω εξειδίκευση των αναγκαίων μέτρων, δράσεων και έργων ειδικότερα στον τομέα της διακίνησης των επισκεπτών και δόθηκαν διευκρινιστικές οδηγίες από την μελετητική ομάδα.

Ο Επιστημονικός Συνεργάτης της Π.Ε. Πιερίας κ. Δημήτρης Ρουκάς ανάφερε ότι, η δημόσια διαβούλευση επί των προτεινόμενων διαχειριστικών στόχων της Α’ Φάσης, με περισσότερους από 60 αρμόδιους φορείς της τοπικής κοινωνίας του Ολύμπου που εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα στην διαχείριση αλλά και στην χρήση της περιοχής, είναι εξαιρετικά χρήσιμη για την ολοκλήρωση της Β’ Φάσης.

Οι απόψεις όλων των ενδιαφερόμενων μπορούν να κατατεθούν εγγράφως μέσα στις επόμενες 10 ημέρες στη Δ/νση Τεχνικών Έργων – Τμήμα Δομών και περιβάλλοντος – της Π.Ε. Πιερίας.

ΠΗΓΗ

Tagged

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.