ΔΤ Εργαζομένων του ΦΔ Εθνικού Δρυμού Οίτης

Δελτία Τύπου ΦΔ

Με αφορμή την από 1η έως 8η Οκτωβρίου 2012 δημοσίευση προς Δημόσια Διαβούλευση του τελικού Σχεδίου Νόμου «Κατάργηση και συγχώνευση νομικών προσώπων του δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα» το οποίο στους προς συγχώνευση οργανισμούς περιλαμβάνει και τους 28 Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών (ΦΔΠΠ), θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι μεταξύ άλλων προβλέπεται η συγχώνευση του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Οίτης με το Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού και η σύσταση ενός νέου φορέα με την επωνυμία «Φορέας Διαχείρισης Εθνικών Δρυμών και Οικοσυστημάτων Στερεάς Ελλάδας» και έδρα την Αμφίκλεια.

Πέρα από την αδικαιολόγητη και παντελώς ατεκμηρίωτη τόσο από οικονομικής όσο και από επιστημονικής άποψης δρομολογούμενη συγχώνευση των ΦΔΠΠ, δεδομένου κυρίως ότι από την ίδρυσή τους μέχρι και σήμερα λειτούργησαν χρηματοδοτούμενοι αποκλειστικά από Ευρωπαϊκά Προγράμματα χωρίς να επιβαρύνουν τον Τακτικό Προϋπολογισμό, η συγχώνευση του ΦΔ Εθνικού Δρυμού Οίτης με το ΦΔ Εθνικού Δρυμού Παρνασσού και κυρίως η μεταφορά της έδρας του στην Αμφίκλεια θα οδηγήσει σε περαιτέρω υποβάθμιση της Προστατευόμενης Περιοχής της Οίτης σε μια εποχή μάλιστα όπου στο όνομα της οικονομικής κρίσης το φυσικό περιβάλλον βάλλεται από παντού.

Ο ΦΔ Εθνικού Δρυμού Οίτης ιδρύθηκε το 2003 με σκοπό την προστασία και διαχείριση του Εθνικού Δρυμού και της ευρύτερης περιοχής του όρους Οίτη. Πρόκειται για Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου το οποίο εποπτεύεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής και αποτελεί έναν από τους 28 ΦΔΠΠ που λειτουργούν στη χώρα μας. Από τον Οκτώβριο του 2011 και μέχρι το τέλος του 2015 χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΕΠΠΕΡΑΑ) στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2007-2013. Ο ΦΔ απασχολεί σήμερα 9 εργαζόμενους (δασολόγο, περιβαλλοντολόγο, βιολόγο, οικονομολόγο, γραμματέα, 4 φύλακες-επόπτες) και διοικείται από ένα 9-μελές ΔΣ το οποίο προσφέρει τις υπηρεσίες του αμισθί.

Κύριες δράσεις του είναι:

  • η παρακολούθηση των ειδών και οικοσυστημάτων της Οίτης με συλλογή και επεξεργασία δεδομένων
  • η φύλαξη-επόπτευση του Εθνικού Δρυμού και της ευρύτερης περιοχής του όρους Οίτη
  • η ευαισθητοποίηση-ενημέρωση του κοινού για την αξία προστασίας του βουνού

Επιπλέον ο ΦΔ έχει ήδη ξεκινήσει τις διαδικασίες υλοποίησης προκηρύξεων και συμβάσεων, μεταξύ των οποίων και την προκήρυξη της Επιστημονικής Παρακολούθησης ειδών και τύπων οικοτόπων των περιοχών του Δικτύου Natura 2000 στο όρος Οίτη, στα πλαίσια των εθνικών υποχρεώσεων της χώρας μας ως προς την εφαρμογή των Κοινοτικών Οδηγιών για την προστασία του περιβάλλοντος (Οδηγία 92/43/ΕΟΚ και Οδηγία 79/409/ΕΟΚ).

Σύμφωνα με τα παραπάνω, γίνεται σαφές ότι πέρα από τη συμβολή του στην αύξηση της απορροφητικότητας των κοινοτικών πόρων, ο ΦΔ Εθνικού Δρυμού Οίτης παίζει σημαντικό ρόλο στην προστασία του φυσικού κεφαλαίου του τόπου μας αλλά και στη δημιουργία συνθηκών τοπικής ανάπτυξης μέσα από την χρηματοδότησή του. Ωστόσο, το έργο του πρόκειται να υποβαθμιστεί με την επικείμενη συγχώνευσή του με το ΦΔ Εθνικού Δρυμού Παρνασσού και τη μεταφορά της έδρας του στην Αμφίκλεια, μακριά από την περιοχή αρμοδιότητάς του.

Ως εργαζόμενοι στο ΦΔ Εθνικού Δρυμού Οίτης εκφράζουμε έντονα τη δυσαρέσκεια μας προς τα τελευταία και εσπευσμένα μέτρα που αφορούν τη συγχώνευση των ΦΔ. Τόσο ο Πανελλαδικός Σύλλογος Εργαζομένων στους Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών όσο και οι Πρόεδροι των ΦΔ μέσω του Δικτύου Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, έχουνε καταθέσει επανειλημμένα προς τη σημερινή αλλά και τις προηγούμενες πολιτικές ηγεσίες συγκεκριμένες και επιστημονικά τεκμηριωμένες προτάσεις για τη προστασία και τη στήριξη των θεσμοθετημένων Προστατευόμενων Περιοχών και των Φορέων Διαχείρισής τους.

 

Tagged

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.