Πρόσληψη έξι (6) ατόμων στον Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Δρυμού Οίτης

Δελτία Τύπου ΦΔ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με την πρόσληψη νέου προσωπικού στελεχώθηκε ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Οίτης και πλέον το προσωπικό του αποτελείται συνολικά από εννέα (9) άτομα. Η διαδικασία πρόσληψης νέου προσωπικού πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια υλοποίησης του Έργου «Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Εθνικού Δρυμού Οίτης» που έχει ενταχθεί στο Ε.Π. «Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου» του ΕΣΠΑ 2007-2013.

Συγκεκριμένα, τα άτομα που προσλήφθηκαν είναι τα ακόλουθα:

1. Σταυρούλα Σταμέλλου, ΠΕ Βιολόγος, MSc «Διατήρηση Βιοποικιλότητας και Αειφορική Εκμετάλλευση Αυτοφυών Φυτών»

2. Ευαγγελία Δόντα, ΠΕ Δασολόγος, MSc «Οικολογικός Σχεδιασμός, Βιώσιμη Ανάπτυξη και Διαχείριση Προστατευόμενων Περιοχών»

3. Ανθούλα Καστανιώτη, ΠΕ Περιβαλλοντολόγος, MSc «Επιστήμη & Τεχνολογία Υδατικών Πόρων»

4. Βλασία Ψάρρη, ΠΕ Οικονομολόγος

5. Λαμπρινή Λιάπη, ΔΕ Επόπτης- Φύλακας

6. Αγαθή Τσαούση, ΔΕ Επόπτης- Φύλακας.

Υπάρχον και νέο προσωπικό ευελπιστούν να συμβάλουν όσο το δυνατόν περισσότερο στην προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας του Εθνικού Δρυμού Οίτης και της ευρύτερης περιοχής μέσα από την επιτυχή υλοποίηση του προγράμματος.

Η Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ εύχονται στο νέο προσωπικό καλή σταδιοδρομία στο έργο τους.

Η Πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης
Εθνικού Δρυμού Οίτης
Αντωνία Γαλανάκη
ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΟΙΤΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Λουτρά Υπάτης Τ.Κ. 35016, Λαμία
Τηλ./Fax: 22310 59007
E-mail: oiti@otenet.gr
Web: http://oiti.gr

 Αντωνία Γαλανάκη

Tagged

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.