Νομοσχέδιο για τις προσλήψεις

Ελληνική Φύση

Νομοσχέδιο για τις προσλήψεις: http://www.opengov.gr/ypes/sxedio_nomou_2_12%202009.pdf με την υπογραφή της κας Μπιρμπίλη.

Δεν βλέπω κάποια εξαίρεση εργαζομένων ορισμένου χρόνου αλλά μόνον έργου! -a propo, κάνω λάθος ή υπήρξε πρόταση περί της εξαιρέσεώς μας με επιστολή από το Δ.Σ. προς το ΥΠ.ΕΣ.- ???
Πιστεύω ότι διαβάζω σωστά και δεν μου διέφυγε κάτι!

Από Παναγιώτης Νίτας

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.