Δημόσια παρουσίαση και διαβούλευση των αποτελεσμάτων του έργου «Ανάπτυξη του τουρισμού και διαχείριση επισκεπτών στο Εθνικό Πάρκο ΑΜΑΘ»

Δελτία Τύπου ΦΔ

Ο Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Νέστου – Βιστωνίδας – Ισμαρίδας και ο Ανάδοχος του έργου «Σύμπραξη Δ.Τσιάρας – Δ.Παλάσκας» διοργανώνουν την Παρασκευή 7 Μαρτίου 2014 και ώρα 10 π.μ. ημερίδα – εκδήλωση δημόσιας παρουσίασης και τελικής διαβούλευσης των αποτελεσμάτων του έργου:

«Ανάπτυξη του τουρισμού και διαχείριση επισκεπτών στην προστατευόμενη περιοχή του Εθνικού Πάρκου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης»

στα πλαίσια υλοποίησης της πράξης: «Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Εθνικού Πάρκου Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης», (Άξονας Προτεραιότητας 9) του Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013».

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Κέντρο Πληροφόρησης Δέλτα Νέστου στην Κεραμωτή και θα έχει ενημερωτικό και διαδραστικό χαρακτήρα για την προώθηση της συνεργασίας με φορείς που έχουν αρμοδιότητα για ζητήματα διαχείρισης των φυσικών πόρων του Εθνικού Πάρκου, αλλά και με φορείς που είναι αρμόδιοι για ζητήματα τουριστικής ανάπτυξης της περιοχής.

Επιπλέον, η ημερίδα στοχεύει στην ενημέρωση των τοπικών φορέων και κοινωνικών ομάδων για τα αποτελέσματα του έργου, καθώς επίσης και στη διαβούλευση για περαιτέρω ενέργειες/δράσεις που σχετίζονται με την οικοτουριστική δραστηριότητα στο Εθνικό Πάρκο αλλα και στην ευρύτερη περιοχή.

Οι ειδικότεροι στόχοι της ημερίδας αυτής περιλαμβάνουν θεματικές ενότητες που αντιστοιχούν με τα παραδοτέα του έργου και πιο συγκεκριμένα τις εξής :

• Την παρουσίαση της υφιστάμενης κατάστασης του τουρισμού και οικοτουρισμού στην περιοχή

• Την παρουσίαση των σημείων ενδιαφέροντος, των υποδομών ερμηνείας περιβάλλοντος, των εναλλακτικών διαδρομών, των σημείων πρόσβασης, των προδιαγραφών για τη μη παρενόχληση άγριας ζωής και των προτεινόμενων ολοκληρωμένων προγραμμάτων περιηγήσεων

• Την αποτύπωση των κατηγοριών επισκεπτών και την περιγραφή του τρόπου διαχείρισής τους

• Την παρουσίαση στοιχείων για τις τουριστικές επιχειρήσεις στην ευρύτερη περιοχή του ΕΠ ΑΜΑΘ και των προτεινόμενων μέτρων προβολής και προώθησης του οικοτουρισμού

• Την προεκτίμηση του αναμενόμενου πλήθους επισκεπτών στο ΕΠ ΑΜΑΘ και την ευρύτερη περιοχή

• Την οικονομοτεχνική διερεύνηση της δυνητικής ανταποδοτικότητας των δραστηριοτήτων αναψυχής

• Τον Τουριστικό Χάρτη και την εφαρμογή πλοήγησης για smartphones που αναπτύχθηκε στα πλαίσια του έργου

Στα πλαίσια της ημερίδας θα πραγματοποιηθεί και Παρουσίαση της Σήμανσης Ποιότητας και Συνεργασίας με τον ΦΔ για Μονάδες Εστίασης και Φιλοξενίας.

Τα αποτελέσματα του έργου σε συνολικό επίπεδο, η μεθοδολογική προσέγγιση που ακολουθήθηκε για την αποτύπωση του βέλτιστου τρόπου αναφορικά με την ανάπτυξη του τουρισμού καθώς και ο ρόλος των επιστημονικών εργαλείων και σύγχρονων μεθόδων στην αποτελεσματικότερη διαχείριση επισκεπτών, θα παρουσιασθούν από τα μέλη της Ομάδας Έργου.

Πρόγραμμα Πρόσκληση

Tagged

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.