Συμμετοχή του Φ.Δ. Εθνικού Πάρκου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στο 2ο εκπαιδευτικό Σεμινάριο Κατάρτισης

Δελτία Τύπου ΦΔ

Εξαιρετικά ενδιαφέρουσα αποδείχτηκε η συμμετοχή του Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Νέστου-Βιστωνίδας-Ισμαρίδας στο 2ο εκπαιδευτικό σεμινάριο Κατάρτισης προσωπικού των Φορέων Διαχείρισης των Προστατευόμενων Περιοχών στην Λίμνη Κερκίνη, από τις 30 Νοεμβρίου έως και τις 8 Δεκεμβρίου, με τίτλο Επιστημονική και Τεχνική Κατάρτιση για την Παρακολούθηση (Monitoring) στους τομείς «Οικότοποι και Χερσαία και Υδρόβια Πανίδα».

Τα σεμινάρια αυτά ήταν μια πρωτοβουλία των Προέδρων των Φορέων Διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών και διοργανώθηκαν από την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Περιβαλλοντικών Δράσεων (ΕΥΣΠΕΔ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, με την συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), μέσω του ΕΠ «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη».

Ο Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Νέστου Βιστωνίδας και Ισμαρίδας συμμετείχε με όλο του το προσωπικό, επιστημονικό και επόπτες-Ξεναγούς, συνολικά 12 άτομα. Οι ενότητες που παρουσιάστηκαν στο σεμινάριο αυτό ήταν η παρακολούθηση στα ψάρια γλυκού νερού, στους τύπους οικοτόπων (θαλάσσιους και χερσαίους), στους πληθυσμούς θηλαστικών και στους πληθυσμούς της ορνιθοπανίδας. Το προσωπικό του Φ.Δ. είχε την ευκαιρία να παρακολουθήσει τους καταξιωμένους επιστήμονες – εισηγητές, σε θεωρητικό επίπεδο, αλλά και να συμμετάσχει και να εκπαιδευτεί στο πεδίο επάνω σε συγκεκριμένες μεθόδους παρακολούθησης.

Με την ολοκλήρωση και του δεύτερου κύκλου των σεμιναρίων κατάρτισης, οι συμμετέχοντες εμπλούτισαν τις γνώσεις τους τόσο σε θεωρητικό επίπεδο, όσο και στο τεχνικό κομμάτι της παρακολούθησης, για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στο δύσκολο έργο της παρακολούθησης των ειδών και οικοτόπων του Εθνικού Πάρκου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

ΠΗΓΗ

 

Tagged

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.