Συνάντηση εργασίας- Σήμανση Ποιότητας στο ΕΠΑΜΑΘ

Δελτία Τύπου ΦΔ

Πραγματοποιήθηκε, την Τρίτη 23/7/2013 με τη συνεργασία του Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Νέστου–Βιστωνίδας–Ισμαρίδας και του Παραρτήματος Ανατολικής Μακεδονίας του ΓΕΩΤΕΕ, συνάντηση εργασίας στην Καβάλα με σκοπό τη «Δημιουργία Σήμανσης Ποιότητας και Συνεργασίας με το Φ.Δ. Δέλτα Νέστου-Βιστωνίδας-Ισμαρίδας» που αφορά έργο του ΦΔ στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» του ΕΠΠΕΡΑΑ και βάσει των αρμοδιοτήτων των Φ.Δ.

Στην συνάντηση αυτή πέρα από τους διοργανωτές συμμετείχαν οι ανάδοχοι του έργου από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, εκπρόσωποι ομάδων παραγωγών και εξαγωγικοί φορείς της επαρχίας Νέστου και της Ξάνθης, εκπρόσωποι των Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισμών Ξάνθης και Καβάλας, καθώς και υπηρεσιακοί παράγοντες.

Σκοπός αυτής της πρώτης συνάντησης με παραγωγικούς και υπηρεσιακούς φορείς και της εν γένει προσπάθειας, είναι η δημιουργία σήμανσης ποιότητας και προέλευσης για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παράγονται ή προσφέρονται εντός του Εθνικού Πάρκου Α.Μ.Θ. στις τρεις Π.Ε. Ξάνθης, Καβάλας και Ροδόπης. Η σήμανση θα δημιουργηθεί στα πρότυπα ανάλογων σημάτων ποιότητας που δημιούργησαν άλλοι φορείς προστατευόμενων περιοχών του εξωτερικού, αλλά και στα πρότυπα αντίστοιχων προσπαθειών που ξεκίνησαν στην Ελλάδα. Πρόκειται για μια καινοτόμα προσπάθεια καθώς δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο σε λειτουργία στη χώρα μας.

Αφορά τη δημιουργία μιας Σήμανσης η οποία θα παρέχει την «πιστοποίηση» του Φ.Δ. ότι η συγκεκριμένη επιχείρηση – παραγωγός – ομάδα παραγωγών, που δραστηριοποιείται εντός της προστατευόμενης περιοχής, ακολουθεί τα πρότυπα και τις απαιτήσεις που ο Φορέας Διαχείρισης έχει θέσει για τη διαχείριση και διαφύλαξη του περιβαλλοντικού κεφαλαίου που έχει ταχθεί να προστατεύει. Έτσι, η Σήμανση αυτή θα πιστοποιεί τόσο την ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων αλλά και την εκπλήρωση συγκεκριμένων κριτηρίων περιβαλλοντικού χαρακτήρα όπως ενδεικτικά: α) τη συμβατότητα επιχειρηματικών μονάδων με τους κανόνες προστασίας του ΕΠ ΑΜΑΘ (αναλόγως του είδους της δραστηριότητάς τους), β) την εκπλήρωση των απαιτήσεων ποιοτικής διαχείρισης των περιβαλλοντικών πόρων της περιοχής, γ) την ενεργό συνεργασία σε δράσεις, πρωτοβουλίες και παρεμβάσεις του Φ.Δ. στην περιοχή, δ) τη συμμετοχή στην υλοποίηση προγραμμάτων ή μεμονωμένων δράσεων, κλπ. Η συγκεκριμένη «πιστοποίηση – σήμανση» θα αναδεικνύει την περιβαλλοντική ευαισθησία της επιχείρησης σε σχέση με τα συγκεκριμένα τοπικά οικολογικά αγαθά.

Φιλοδοξούμε αυτό το επιπλέον χαρακτηριστικό ποιότητας των προϊόντων και των υπηρεσιών που παράγονται εντός του Εθνικού Πάρκου Α.Μ.Θ. να προβληθεί μέσω του Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Νέστου–Βιστωνίδας–Ισμαρίδας, προσδίδοντας στα προϊόντα και τις υπηρεσίες αυτές μια φιλοπεριβαλλοντική διάσταση και έτσι να διευρυνθούν οι αγορές για τα προϊόντα αυτά καθώς πλέον αυτή η διάσταση είναι ζητούμενο από τους περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένους καταναλωτές σε όλη την Ευρώπη. Με αυτόν τον τρόπο παρέχουμε την δυνατότητα σε παραγωγικούς φορείς να αξιοποιήσουν την αναγνωσιμότητα της γνωστής σε πανευρωπαϊκό επίπεδο περιβαλλοντικής αξίας του ΕΠΑΜΑΘ προς όφελος της τοπικής οικονομίας και κοινωνίας μας. Οι προοπτικές μπορούν να μεγιστοποιηθούν με συμπληρωματικές δράσεις προβολής των προϊόντων με Σήμανση (μέσω της συμμετοχής τους σε εκθέσεις αλλά και μέσω της νέας ΚΑΠ και άλλων προγραμμάτων).

Στη συνάντηση αυτή που ήταν ιδιαίτερα εποικοδομητική, δόθηκε μια πρώτη ευκαιρία για ανταλλαγή απόψεων για τα χαρακτηριστικά, τις προδιαγραφές και τις τεχνικές λεπτομέρειες που θα έχει μια τέτοια προσπάθεια και παράλληλα αποφασίσθηκε να ξεκινήσει ένας ευρύτερος γύρος διαβουλεύσεων, ώστε να προχωρήσει αρχικά πιλοτικά για ορισμένα τουλάχιστον δυναμικά προϊόντα, υπηρεσίες, εξαγωγικούς φορείς και επιχειρήσεις, η διαδικασία δημιουργίας Σήμανσης από τον Φορέα Διαχείρισης Νέστου – Βιστωνίδας – Ισμαρίδας για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παράγονται εντός του Εθνικού Πάρκου Α.Μ.Θ..

Tagged

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.