Κλοπή 2 τηλεμετρικών σταθμών σε διάστημα λιγότερο του ενός μηνός από την ολοκλήρωση της προμήθειας 6 τηλεμετρικών σταθμών στο ΕΠΑΜΑΘ

Δελτία Τύπου ΦΔ

Ο Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Νέστου – Βιστωνίδας – Ισμαρίδας, είχε ολοκληρώσει με επιτυχία την προμήθεια και την εγκατάσταση έξι τηλεμετρικών σταθμών μέτρησης υδρολογικών και ποιοτικών παραμέτρων υδάτων, συνολικής αξίας 58.625,07 ευρώ, για την υλοποίηση της πράξης «Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Εθνικού Πάρκου Α.Μ.Θ» στο πλαίσιο υποέργου του Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013».

Πρόκειται για τέσσερεις τηλεμετρικούς σταθμούς μέτρησης στάθμης, θερμοκρασίας, αγωγιμότητας, αλατότητας και ολικών διαλυμένων στερεών, που εγκαταστάθηκαν σε Λίμνες και Λιμνοθάλασσες της περιοχής και για δύο τηλεμετρικούς σταθμούς μέτρησης στάθμης – θερμοκρασίας, που τοποθετήθηκαν στον Ποταμό Νέστο. Όλοι οι σταθμοί, οι οποίοι έχουν ενεργειακή αυτονομία, καταγράφουν ανά 15 λεπτά τις μετρήσεις των παραμέτρων και αποστέλλουν τα δεδομένα τους ανά 60 λεπτά σε διαδικτυακό λογισμικό. Σημειώνουμε ότι οι έξι αυτοί νέοι σταθμοί συμπλήρωναν το υπάρχον δίκτυο τηλεμετρικών σταθμών που διαθέτει ο Φορέας Διαχείρισης και αποτελούνταν από σταθμούς μέτρησης στάθμης και θερμοκρασίας στον Νέστο και ένα σταθμό μέτρησης στάθμης, θερμοκρασίας, αγωγιμότητας, αλατότητας και ολικών διαλυμένων στερεών σε λίμνη της περιοχής.

Το συμπληρωμένο δίκτυο τηλεμετρικών σταθμών μέτρησης υδρολογικών και ποιοτικών παραμέτρων υδάτων που διέθετε ο Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Νέστου – Βιστωνίδας – Ισμαρίδας ήταν ένα σημαντικό και ουσιαστικό εργαλείο στην συνεχή προσπάθειά του για την άμεση παρακολούθηση και προστασία των σημαντικών υδάτινων σωμάτων που βρίσκονται εντός της περιοχής του Εθνικού Πάρκου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Δεν πέρασε όμως ούτε ένας μήνας από την εγκατάσταση των σταθμών αυτών και ασυνείδητοι άγνωστοι προχώρησαν στην κλοπή του συνόλου του εξοπλισμού και των υλικών του νέου τηλεμετρικού σταθμού στην περιοχή της Θαλασσιάς, το απόγευμα της Παρασκευής στις 21-06-2013 αλλά και του προϋπάρχοντος σταθμού, εδώ και 18 μήνες, στην κοίτη του Ποταμού Νέστου στην περιοχή του Παραδείσου το απόγευμα της επόμενης ημέρας, το Σάββατο 22-06-2013. Ο Φορέας Διαχείρισης έχει προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες προς τις αρμόδιες αστυνομικές και δικαστικές.

Αποτέλεσμα της ενέργειας αυτής είναι όχι μόνο να ακυρωθεί ένα πολύ μεγάλο μέρος της πολύμηνης προσπάθειας του Φορέα Διαχείρισης για την απόκτηση αυτών των πολύτιμων εργαλείων, αλλά και η αδυναμία του πλέον να ελέγξει με επιστημονικό τρόπο την ποιότητα και την ποσότητα των υδάτων του ποταμού Νέστου, καθώς και της άμεσης ειδοποίησης των ενδιαφερομένων σε περιπτώσεις εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων.

Δεν μπορούμε να φανταστούμε ποιος και για πιο λόγο προχώρησε σε αυτήν την καταδικαστέα ενέργεια. Η ενεργεία αυτή έγινε από ασυνείδητους προκειμένου να κερδίσουν από την μεταπώληση του εξοπλισμού και των υλικών ή από κάποιους «περιβαλλοντικά ασυνείδητους» που τους ενόχλησε η παρουσία τους και ο σκοπός για τον οποίο τοποθετήθηκαν; Είναι ερωτήματα που κανείς δεν μπορεί να απαντήσει με βεβαιότητα αυτή τη στιγμή. Ευελπιστούμε όμως ότι θα απαντηθούν από τις αρμόδιες αρχές με στόχο την προστασία της ευαίσθητης αυτής προστατευόμενης περιοχής.

Ο Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Νέστου – Βιστωνίδας – Ισμαρίδας στα πλαίσια των δυνατοτήτων του θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια τόσο για την αντικατάσταση των σταθμών αυτών αλλά και για την εξασφάλιση του εξοπλισμού και των υλικών των υπολοίπων σταθμών. Στην προσπάθειά μας αυτή πέραν από τις δικές μας ενέργειες παρακαλούμε για την συνδρομή και την προσοχή όλων των κατοίκων στις περιοχές τοποθέτησής τους, καθώς η ύπαρξή τους είναι σημαντική για την προστασία του περιβάλλοντος στο οποίο ζουν.

ΠΗΓΗ

Tagged

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.