Πρόγραμμα προβολής για το δίκτυο Natura 2000

Προστατευόμενες περιοχές Φορείς διαχείρισης

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος, έχει εξαγγείλει ένα νέο εργαλείο της τεχνολογίας πληροφοριών που θα φέρει το ευρύ κοινό πιο κοντά στο Natura 2000, το σπουδαιότερο δίκτυο προστατευόμενων περιοχών.

Το Νatura 2000 είναι το βασικό μέσο προστασίας της βιοποικιλότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόκειται για το μεγαλύτερο στον κόσμο οικολογικό δίκτυο προστατευόμενων περιοχών που απαρτίζεται από περισσότερες από 25.000 τοποθεσίες και καλύπτει το 17% του εδάφους της ΕΕ. Το Natura 2000 αποσκοπεί στο να εξασφαλισθεί η επιβίωση των πιο πολύτιμων ειδών και ενδιαιτημάτων της Ευρώπης και διασφαλίζει πλήθος οικοσυστημικών υπηρεσιών.

Το διαδραστικό πρόγραμμα προβολής, με τη βοήθεια της τεχνολογίας των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών, παρέχει στους χρήστες τη δυνατότητα να εντοπίζουν τοποθεσίες και να βρίσκουν τις σχετικές πληροφορίες για τα ενδιαφέροντα είδη και ενδιαιτήματα, χρησιμοποιώντας οδικούς χάρτες, φωτογραφίες, δορυφορικές εικόνες και έγγραφα αναφοράς σχετικά με την εκάστοτε περιοχή. Το εργαλείο αυτό αναμένεται να ευαισθητοποιήσει το ευρύ κοινό, όντας παράλληλα χρήσιμο για τους αναπτυξιακούς φορείς, τους χωροτάκτες, τους ιδιοκτήτες γης, τις κρατικές αρχές, τις μη κυβερνητικές οργανώσεις και τους ερευνητές. Για περισσότερες πληροφορίες και τη χρήση του προγράμματος προβολής μπορείτε να επισκεφτείτε τον ιστότοπο http://ec.europa.eu/environment/nature/index_en.htm

ΠΗΓΗ: ΦΔ Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου

Tagged

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.