Σημαντικοί πόροι για τη διαχείριση των περιοχών Natura 2000 παραμένουν αδιάθετοι

Προστατευόμενες περιοχές

Σημαντικοί χρηματοδοτικοί πόροι (Ευρωπαϊκοί και Εθνικοί) για τη διαχείριση των περιοχών Natura 2000 παραμένουν αδιάθετοι, είναι το βασικό συμπέρασμα της ημερίδας “Χρηματοδοτήσεις και Διαχείριση των περιοχών Natura 2000” σύμφωνα με την ΑΔΕΠ, που διοργάνωσε την εκδήλωση.

Την τελευταία δεκαετία αξιοποιήθηκαν 1.300.000 € από την ΑΔΕΠ Α.Ε για το Παναχαϊκό όρος.Οι ευκαιρίες χρηματοδότησης των περιοχών Natura 2000 ήταν στο επίκεντρο της ημερίδας που διοργάνωσε η ΑΔΕΠ Α.Ε. την Πέμπτη 14 Απριλίου στο Ξενοδοχείο Βυζαντινό.

Από τις εισηγήσεις των εισηγητών, όπως οι κ.κ. Φώτης Παπούλιας /DG Environment, Ανθή Ζεμπερλίγκου / ΕΠΠΕΡΑΑ, Τζούλια Τζώρτζη / Εθνικός Εκπρόσωπος LIFE+ και Ιόλη Χριστοπούλου / WWF – Ελλάς, προέκυψε ότι σημαντικά ποσά για τη διαχείριση των περιοχών Natura 2000 παραμένουν αδιάθετα. Τα ποσά αυτά μάλιστα υπολογίζονται σε 275.000.000€.

Οι πόροι αυτοί έχουν δεσμευτεί κυρίως μέσω των επομένων πηγών χρηματοδότησης :

* Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη του ΥΠΕΚΑ»,

* Επιχειρησιακά Προγράμματα των Περιφερειών (ΠΕΠ)

* Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιεία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης

* Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αγροτικής ανάπτυξης “Αλέξανδρος Μπαλτατζής”, και

* των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών Interreg , MED και LIFE+

Αναφορικά με την περιοχή μας, έχουν διατεθεί σημαντικά ποσά, τα τελευταία πέντε χρόνια, που ανέρχονται σε 1.300.000€ περίπου, για τη προστασία και ανάδειξη της περιοχής Natura 2000 του Παναχαϊκού όρους. Όπως ανέφερε ο Κώστας Κωνσταντακόπουλος, προϊστάμενος του Τμήματος Περιβάλλοντος & Βιώσιμης Ανάπτυξης της ΑΔΕΠ Α.Ε, τα έργα αυτά αφορούν την εκπόνηση της Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης, μελετών πυροπροστασίας και περιβαλλοντικής παρακολούθησης των οικοσυστημάτων, έργα αναδασώσεων και στο οδικό κύκλωμα του ορεινού όγκου, δημιουργία πακέτου προβολής – ευαισθητοποίησης.

Ήδη γίνεται προετοιμασία από την ΑΔΕΠ Α.Ε. για την υποβολή νέων προτάσεων έργων στα παραπάνω Προγράμματα.

ΠΗΓΗ

Tagged

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.