Επιτάχυνση του έργου της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ για τις περιοχές Natura

Προστατευόμενες περιοχές

Την επιτάχυνση του έργου της Κτηματολόγιο ΑΕ, την ολοκλήρωση των δασικών χαρτών, την οριοθέτηση του αιγιαλού και των περιοχών NATURA 2000, όρισε ως στόχους της εταιρείας ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της Κτηματολόγιο ΑΕ κ. Αρβανίτης Απόστολος, την Τρίτη (12/10/2010) στη συνεδρίαση της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Προστασίας του Περιβάλλοντος της Βουλής, όπου είχε κληθεί για να ενημερώσει ως προς τo έργο της Εταιρείας.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής, Βουλευτής ΠΑΣΟΚ Μαγνησίας, Κώστας Καρτάλης αναγνώρισε τη σημασία του έργου της Κτηματολόγιο Α.Ε. τόνισε ότι επείγει να εκδοθεί η εγκύκλιος από το ΥΠΕΚΑ για τον ορισμό του δάσους (με βάση το ν. 998/79) καθώς μπορεί να κινδυνεύσουν στα δικαστήρια οι δασικοί χάρτες που προετοιμάζονται σήμερα χωρίς να έχει πλήρως αποσαφηνισθεί το νομικό καθεστώς. Ζήτησε επίσης να προχωρήσει κατά προτεραιότητα το πρόγραμμα για τη χάραξη του αιγιαλού και να δοθεί λύση στο πρόβλημα που υπάρχει με τους παλαιούς αιγιαλούς, ενώ υπογράμμισε ότι επείγει η οριοθέτηση και χαρτογράφηση των περιοχών NATURA 2000 που σήμερα δέχονται σημαντικές πιέσεις».

Ο Πρόεδρος της Κτηματολόγιο ΑΕ παρουσιάζοντας το έργο της εταιρείας τόνισε ότι έως σήμερα έχει ολοκληρωθεί η κτηματογράφηση μόλις του 9% της συνολικής επικράτειας με το 40% των δικαιωμάτων να έχουν καταγραφεί και ότι το κτηματολόγιο θα ολοκληρωθεί έως το 2018-20, τονίζοντας όμως παράλληλα ότι για πρώτη φορά η χώρα μας αποκτά ενιαία τοπογραφικά υπόβαθρα, τα οποία η Κτηματολόγιο ΑΕ μπορεί να διαθέσει σε κάθε ενδιαφερόμενη υπηρεσία. Τόνισε ότι η εταιρεία έχει πια αυτή την στιγμή την εμπειρία να προχωρήσει με γρήγορους ρυθμούς το έργο της στα επόμενα τρία κρίσιμα χρόνια. Η Κτηματολόγιο Α.Ε. έχει προτείνει προς συγχρηματοδότηση, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» του ΕΣΠΑ, τις παρακάτω δύο (2) δράσεις:

α) την προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων μέσω της υλοποίησης της κατάρτισης Δασικών Χαρτών σε έντεκα (11) νομούς της Χώρας, και

β) την επικαιροποίηση και αξιολόγηση των χερσαίων προστατευόμενων περιοχών του δικτύου «ΝΑΤURA» σε εθνική κλίμακα.

ΠΗΓΗ

Tagged

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.