Επιστολή προς Υπουργό Π.Ε.Κ.Α – Προέδρους κομμάτων, ΦΔ Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου

Δελτία Τύπου ΦΔ

Αιτωλικό 25-08-2011

ΘΕΜΑ : Αυθαίρετη δόμηση και Προστατευόμενες περιοχές

Κύριε Υπουργέ,

Διαβάσαμε με προσοχή το ν/σ για «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων» που περιλαμβάνει και το κεφάλαιο «ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικών ισοζυγίων».

Πράγματι το πρόβλημα της αυθαίρετης δόμησης είναι ένα εξαιρετικά σύνθετο πρόβλημα στο οποίο αντανακλώνται συνδυαστικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά ζητήματα. Όπως τονίζεται στο ν/σ με τις ρυθμίσεις επιχειρείται να αντιμετωπιστεί το πολύπλοκο αυτό πρόβλημα, με τρόπο δίκαιο, ρεαλιστικό και σύμφωνο με τις συνταγματικές επιταγές και συγκεκριμένα μέσα από την περιβαλλοντική και πολεοδομική του διάσταση, στη λογική της πράσινης ανάπτυξης.

Το άρθρο 23 αναφέρεται στην απαγόρευση εμπράγματων δικαιοπραξιών σε ακίνητα με αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες αλλαγές χρήσης. Στην παράγραφο 3 αυτού αναφέρει τις εξαιρέσεις ακινήτων στα οποία έχουν εκτελεσθεί αυθαίρετες κατασκευές ή έχουν εγκατασταθεί αυθαίρετες χρήσεις για τα οποία δεν ισχύουν οι ευεργετικές διατάξεις της παρ. 2 του ίδιου άρθρου.

Στο σημείο ζζ) αναφέρεται ο όρος «βιότοπος».

Επειδή ο όρος αυτός δεν είναι επαρκώς κατοχυρωμένος νομικά και η αποτύπωση αυτών σε εθνικό επίπεδο δεν είναι ολοκληρωμένη, είναι δυνατόν να δημιουργηθούν πολλές ενστάσεις και παρερμηνείες.

Προς τούτο είναι αναγκαίο να τροποποιηθεί το σημείο αυτό και να αναφέρει «ζζ) σε ρέμα ή Εθνικά Πάρκα ή Περιοχές Οικοανάπτυξης ή Ζώνης Ειδικής Διατήρησης ή Ζώνες Ειδικής Προστασίας ή περιοχές Δικτύου Natura 2000», που έχουν περιγραφεί σαφώς σε άλλους νόμους και έχουν καταγραφεί με τα όρια τους.

Ο Φ.Δ. Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου που διαχειρίζεται το Εθνικό Πάρκο Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου – Αιτωλικού, εκβολών και κάτω ρου ποταμών Αχελώου και Ευήνου και Εχινάδων Νήσων έχει καταγράψει πρόσφατα την αυθαίρετη δόμηση στις διάφορες περιοχές του Πάρκου (πλέον των 1.000 αυθαίρετων κατασκευών), επιθυμεί να τεθεί επιτέλους τέρμα στην καταστροφική αυτή δραστηριότητα που για χρόνια συνεχίζεται με την ανοχή της Πολιτείας.

Βέβαιοι ότι με την παρέμβασή μας αυτή συμβάλλουμε στη σημαντική σας νομοθετική πρωτοβουλία, ζητούμε την υιοθέτηση της πρότασής μας. Διαφορετικά η προστασία των Εθνικών Πάρκων της χώρας από αυθαίρετα θα παραμένει ατελής.

Με εκτίμηση,
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Νίκος Αναγνόπουλος

ΠΗΓΗ

Tagged

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.