Καταμετρήσεις υδρόβιων πουλιών στη λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου

ΜΜΕ

Την Κυριακή 13 Γενάρη 2013 ο Φορέας Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου συμμετείχε στο πρόγραμμα Μεσοχειμωνιάτικων Καταμετρήσεων Υδρόβιων Πουλιών μαζί με τους εθελοντές ορνιθοπαρατηρητές της ΕΟΕ (Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία). Ο Φορέας Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου συμμετείχε διαθέτοντας όχημα, κυάλια καθώς και τέσσερα άτομα από το προσωπικό του (δυο επιστήμονες και δυο επόπτες-φύλακες του Εθνικού Πάρκου). Η υποπεριοχή που ανέλαβε να σαρώσει σε συνεργασία με τον κ. Γιάννη Ρουσόπουλο ο Φορέας Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου ήταν η ανατολική και δυτική Κλείσοβα, Βαμβακούλα και Πλώσταινα.

Στην περιοχή παρατηρήθηκε πλήθος πουλιών τόσο σε είδος όσο και σε αριθμό, παρόλα τα φαινόμενα λαθροθηρίας που εντοπίζονται συχνά στην περιοχή ή άλλες μορφές υποβάθμισης των οικοτόπων της, όπως καύση καλαμιώνων, αυθαίρετη δόμηση κτλ.

Στην ευρύτερη περιοχή της Κλείσοβας καταγράφηκαν 4.220 ευρωπαϊκά σφυριχτάρια (Αnas penelope) που αποτελούν είδος χαρακτηρισμού της Ζώνης Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) της περιοχής Natura και ανήκουν στην τάξη χηνόμορφα, ενώ στην νότια λεκάνη της Κλείσοβας παρατηρήθηκαν δυο Γερανοί (Grus grus) που είναι τυχαίοι –σπάνιοι επισκέπτες. Επίσης στην περιοχή της νότιας Κλείσοβας και στο όριο της ακτογραμμής παρατηρήθηκαν 19 ευρωπαϊκοί στρειδοφάγοι (Ηoematopus ostralegus), ενώ στην Αλυκή της Τουρλίδας πλήθος από Φοινικόπτερα (Phoenicopterus rubber).

H συνολική καταγραφή των πουλιών ανά είδος, υποπεριοχή και αριθμό θα αναρτηθεί το επόμενο διάστημα στην ιστοσελίδα του Φορέα Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου (www.fdlmes.gr) για χρήση από επιστήμονες, ερευνητές, αλλά και κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη.

Η προστασία του περιβάλλοντος και η διατήρηση του Εθνικού Πάρκου Λιμνοθαλασσών Μεσολογγίου- Αιτωλικού, κάτω ρου και εκβολών ποταμών Αχελώου και Ευήνου και νήσων Εχινάδων, σε ικανοποιητική κατάσταση είναι υπόθεση όλων μας.

ΠΗΓΗ

 

 

 

Tagged

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.