Ημερίδες με θέμα “Βιώσιμη Διαχείριση Τουριστικών Προορισμών Βιοποικιλότητα και Τοπικές Κοινωνίες”

Προστατευόμενες περιοχές

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

30 Αυγούστου 2011

Το MEDASSET (Μεσογειακός Σύνδεσμος για τη Σωτηρία των Θαλάσσιων Χελωνών), στο πλαίσιο των δράσεων του προγράμματος Ocean Fund της Royal Caribbean Cruises Ltd. και σε συνεργασία με το Sustainable Travel International, διοργανώνει δύο Ημερίδες στις 9 και 19 Σεπτεμβρίου 2011, στην Αθήνα (Ξενοδοχείο Golden Age of Athens, Μιχαλακοπούλου 57) και στα Χανιά αντίστοιχα (Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών & Μελετών “Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος”, Αίθουσα “Σταύρος Σ. Νιάρχος”, Χαλέπα Χανίων) με θέμα “Βιώσιμη Διαχείριση Τουριστικών Προορισμών, Βιοποικιλότητα και Τοπικές Κοινωνίες”.

Σκοπός των Ημερίδων είναι να συζητηθούν οι συνέπειες της τουριστικής βιομηχανίας, η σημασία της βιώσιμης διαχείρισης τουριστικών προορισμών, παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών και να διερευνηθεί ο ρόλος που μπορούν να διαδραματίσουν οι εμπλεκόμενοι φορείς. Οι Ημερίδες θα εστιάσουν στη δυνατότητα συνδυασμού του αειφόρου τουρισμού με τη διατήρηση της βιοποικιλότητας σε ένα πλαίσιο ενεργούς συμμετοχής τοπικών και ευρύτερων φορέων και κοινωνικών ομάδων.

Οι Ημερίδες θα περιλαμβάνουν ομιλίες και συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης, δίνοντας τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να ανταλλάξουν απόψεις γύρω από τους εξής κεντρικούς άξονες:

(α) Συνέπειες της τουριστικής ανάπτυξης, (β) Προκλήσεις και προβλήματα κατά την εφαρμογή αειφόρων τουριστικών πρακτικών, (γ) Βέλτιστες πρακτικές.

Ο εκπαιδευτικός χαρακτήρας και τα πορίσματα των Ημερίδων θα συμβάλουν στη διερεύνηση τόσο των ευκαιριών όσο και των απαιτήσεων της περαιτέρω ανάπτυξης και στήριξης αειφόρων τουριστικών δραστηριοτήτων, που θα λαμβάνουν ουσιαστικά υπ’ όψιν τους τόσο το φυσικό όσο και το ανθρωπογενές περιβάλλον.

Οι Ημερίδες απευθύνονται σε τουριστικούς πράκτορες, ταξιδιωτικές και τουριστικές εμπορικές ενώσεις και φορείς, εθνικές, περιφερειακές και τοπικές Αρχές, ξενοδόχους, Μ.Κ.Ο., τοπικές ομάδες και την επιστημονική κοινότητα.

Για αιτήσεις συμμετοχής οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις παρακάτω Φόρμες Εγγραφής στην Επιστημονική Υπεύθυνη του Προγράμματος, Δρ Έλια Αποστολοπούλου στην ηλεκτρονική διεύθυνση sustainabletourismworkshop@gmail.com

Φόρμα Εγγραφής για την Αθήνα (μέχρι τη Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου 2011)

Φόρμα Εγγραφής για τα Χανιά (μέχρι την Πέμπτη 15 Σεπτεμβρίου 2011)

ΑΘΗΝΑ Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου 2011:

Για να δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα:

http://www.medasset.gr/cms/images/stories/greek_press_releases/final_program_18082011_athens.pdf

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Ημερίδα:

http://www.medasset.gr/cms/images/stories/greek_press_releases/Stakeholderworkshopinvitation_AthensFORWEBSITE18082011.pdf

XANIA Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου 2011:

Για να δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα:

http://www.medasset.gr/cms/images/stories/greek_press_releases/draftprogram_18082011_chania.pdf

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Ημερίδα:

http://www.medasset.gr/cms/images/stories/greek_press_releases/StakeholderworkshopinvitationChaniaFORWEBSITE18082010.pdf

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το medasset@medasset.gr

Το MEDASSET (Μεσογειακός Σύνδεσμος για τη Σωτηρία των Θαλάσσιων Χελωνών), στο πλαίσιο των δράσεων του προγράμματος Ocean Fund της Royal Caribbean Cruises Ltd. και σε συνεργασία με το SustainableTravelInternational, διοργανώνει δύο Ημερίδες στις 9 και 19 Σεπτεμβρίου 2011, στην Αθήνα (Ξενοδοχείο Golden Age of Athens, Μιχαλακοπούλου 57) και στα Χανιά αντίστοιχα (Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών & Μελετών “Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος”, Αίθουσα “Σταύρος Σ. Νιάρχος”, Χαλέπα Χανίων) με θέμα “Βιώσιμη Διαχείριση Τουριστικών Προορισμών, Βιοποικιλότητα και Τοπικές Κοινωνίες”.

Σκοπός των Ημερίδων είναι να συζητηθούν οι συνέπειες της τουριστικής βιομηχανίας, η σημασία της βιώσιμης διαχείρισης τουριστικών προορισμών, παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών και να διερευνηθεί ο ρόλος που μπορούν να διαδραματίσουν οι εμπλεκόμενοι φορείς. Οι Ημερίδες θα εστιάσουν στη δυνατότητα συνδυασμού του αειφόρου τουρισμού με τη διατήρηση της βιοποικιλότητας σε ένα πλαίσιο ενεργούς συμμετοχής τοπικών και ευρύτερων φορέων και κοινωνικών ομάδων.

Οι Ημερίδες θα περιλαμβάνουν ομιλίες και συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης, δίνοντας τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να ανταλλάξουν απόψεις γύρω από τους εξής κεντρικούς άξονες:

(α) Συνέπειες της τουριστικής ανάπτυξης, (β) Προκλήσεις και προβλήματα κατά την εφαρμογή αειφόρων τουριστικών πρακτικών, (γ) Βέλτιστες πρακτικές.

Ο εκπαιδευτικός χαρακτήραςκαι τα πορίσματατων Ημερίδων θα συμβάλουν στη διερεύνηση τόσο των ευκαιριών όσο και των απαιτήσεων της περαιτέρω ανάπτυξης και στήριξης αειφόρων τουριστικών δραστηριοτήτων, που θα λαμβάνουν ουσιαστικά υπ’ όψιν τους τόσο το φυσικό όσο και το ανθρωπογενές περιβάλλον.

Οι Ημερίδες απευθύνονται σε τουριστικούς πράκτορες, ταξιδιωτικές και τουριστικές εμπορικές ενώσεις και φορείς, εθνικές, περιφερειακές και τοπικές Αρχές, ξενοδόχους, Μ.Κ.Ο., τοπικές ομάδες και την επιστημονική κοινότητα.

Για αιτήσεις συμμετοχής οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις παρακάτω Φόρμες Εγγραφής στην Επιστημονική Υπεύθυνη του Προγράμματος, Δρ Έλια Αποστολοπούλου στην ηλεκτρονική διεύθυνση sustainabletourismworkshop@gmail.com

Φόρμα Εγγραφής για την Αθήνα(μέχρι τη Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου 2011)

Φόρμα Εγγραφής για τα Χανιά(μέχρι τηνΠέμπτη 15 Σεπτεμβρίου 2011)

  • ΑΘΗΝΑΠαρασκευή9 Σεπτεμβρίου 2011:

Για να δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα:

http://www.medasset.gr/cms/images/stories/greek_press_releases/final_program_18082011_athens.pdf

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Ημερίδα:

http://www.medasset.gr/cms/images/stories/greek_press_releases/Stakeholderworkshopinvitation_AthensFORWEBSITE18082011.pdf

  • XANIA Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου 2011:

Για να δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα:

http://www.medasset.gr/cms/images/stories/greek_press_releases/draftprogram_18082011_chania.pdf

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Ημερίδα:

http://www.medasset.gr/cms/images/stories/greek_press_releases/StakeholderworkshopinvitationChaniaFORWEBSITE18082010.pdf

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το medasset@medasset.gr

Tagged

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.