Επιστολή ΜΚΟ για το κυνήγι στον Αμβρακικό

Προστατευόμενες περιοχές


Αθήνα, 9 Σεπτεμβρίου 2011
Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις Αρχέλων, Αρκτούρος, Δίκτυο Μεσόγειος SOS, Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης, Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, MOm/Εταιρεία Μελέτης και Προστασίας της Μεσογειακής Φώκιας, Καλλιστώ, Greenpeace και WWF Ελλάς εκφράζουμε την κάθετη αντίθεσή μας στις πρόσφατες πρωτοβουλίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας στο Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Αμβρακικού για την κατάργηση της απαγόρευσης θήρας για το έτος 2011-2012. Επικοινωνούμε μαζί σας γιατί οι ενέργειες αυτές αποτελούν σοβαρή επίθεση στο καθεστώς προστασίας του Εθνικού Πάρκου, έναν από τους σημαντικότερους υγρότοπους διεθνούς σημασίας Ραμσάρ της Ελλάδας.

Με πρόσφατο έγγραφό του ο Περιφερειάρχης Ηπείρου τοποθετείται υπέρ των προτάσεων τοπικών Δασαρχείων να επιτραπεί η θήρα σε μεγάλο μέρος του Εθνικού Πάρκου (ανατολικές και δυτικές χερσαίες περιοχές- Ζώνες Α και Α1), όπου από το 1990 έως σήμερα η θήρα απαγορεύεται. Επιχειρείται έτσι να δοθεί λύση από τη Τοπική Αυτοδιοίκηση για ένα θέμα εθνικής σημασίας, το οποίο μάλιστα αφορά τις διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας μας.

Το γεγονός δε ότι οι συγκεκριμένες πρωτοβουλίες δε συνοδεύονται από καμία επιστημονική τεκμηρίωση προβληματίζουν ακόμη περισσότερο για τη σκοπιμότητα και νομιμότητα των σχεδιαζόμενων ενεργειών.

Πιο συγκεκριμένα, οι πρωτοβουλίες αυτές είναι ατυχείς και επικίνδυνες καθώς:

1) Η προστασία του συμπλέγματος υγροτόπων Αμβρακικού αποτελεί θέμα εθνικής σημασίας αλλά και διεθνή υποχρέωση της Ελλάδας. Η θήρα σε ένα τόσο πλούσιο και ευαίσθητο οικοσύστημα δημιουργεί υψηλά επίπεδα όχλησης για τα προστατευόμενα είδη, ενώ παράλληλα ενέχει σοβαρούς κινδύνους ατυχούς θανάτωσης σπάνιων ειδών πουλιών λόγω λάθους αναγνώρισης. Η άσκηση θήρας θα επιδεινώσει το καθεστώς προστασίας της περιοχή, γεγονός που καλούμε το Υπουργείο σας να προλάβει.

2) Δεδομένου ότι έχει εκπνεύσει η ΚΥΑ του Εθνικού Πάρκου, η έγκριση δραστηριοτήτων που υποβαθμίζουν το καθεστώς προστασίας μιας περιοχής θα πρέπει να αποφεύγονται εν όψει της έκδοσης σχετικού Προεδρικού Διατάγματος για την προστασία του Αμβρακικού. Άλλωστε, η θήρα στο Εθνικό Πάρκο επιτρέπεται στη Ζώνη Β, ενώ δεν υπάρχουν στοιχεία που να τεκμηριώνουν την αναγκαιότητα μιας τόσο σοβαρής παρέκκλισης από την ΚΥΑ.

3) Η πάγια νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας (υπ.αριθμ. 1342/1992 Απόφαση του Ε’ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία ακυρώνει την παρ. ΙΙΙ β), του άρθρου 3 της ΚΥΑ 30027/1193/9.3.1990, η οποία επέτρεψε τη θήρα στη ζώνη Β του Εθνικού Πάρκου) κρίνει τη θήρα ως μη συμβατή δραστηριότητα για την προστασία και διαχείριση του προστατευτέου αντικειμένου στο Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Αμβρακικού.

4) Η φύλαξη του Εθνικού πάρκου είναι απόλυτα εφικτή. Ωστόσο, από το 1990 όταν και απαγορεύτηκε η θήρα στο Εθνικό Πάρκο Αμβρακικού, οι αρμόδιες για τη φύλαξη υπηρεσίες δεν έχουν επιδείξει επαρκή πολιτική βούληση για την πάταξη του εκτεταμένου φαινομένου της λαθροθηρίας. Ως αποτέλεσμα, περιβαλλοντικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στην περιοχή καταγράφουν ετησίως πολύ σοβαρά περιστατικά θανάτωσης και λαθρεμπορίας παγκοσμίως απειλούμενων ειδών, τα οποία έχουν απασχολήσει το Υπουργείο σας στο παρελθόν.

Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να επιβραβεύσουμε την υποβάθμιση του καθεστώτος προστασίας του Εθνικού Πάρκου θεωρώντας ότι η άσκηση νόμιμης θήρας θα μειώσει το εκτεταμένο φαινόμενο της λαθροθηρίας. Το επιχείρημα αυτό είναι αναπόδεικτο και ιδιαίτερα επικίνδυνο για τα καθεστώτα προστασίας όλων των Προστατευόμενων Περιοχών της Ελλάδας όπου συναντάται λαθροθηρία.

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Είμαστε σίγουροι ότι κατανοείτε τη βαρύτητα και το ιδιαίτερα αρνητικό προηγούμενο που θα δημιουργήσει μια λανθασμένη και πρόχειρη απόφαση για τη προστασία του Εθνικού Πάρκου Αμβρακικού για τις υπόλοιπες προστατευόμενες περιοχές της χώρας.

Σας καλούμε να λάβετε άμεσα τα απαραίτητα μέτρα ώστε το καθεστώς προστασίας του Εθνικού Πάρκου Αμβρακικού να μην υποβαθμιστεί και να παραμείνει σύννομο με τις διεθνείς μας υποχρεώσεις.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση και ανταλλαγή απόψεων.

Με τιμή

ΠΗΓΗ

Tagged

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.