Θέσεις εργασίας ΚΟΧ

Δελτία Τύπου ΦΔ ΜΜΕ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ’ αριθμ: ΚΟΧ: 5.202Β/1/2012

σύναψης συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση της πράξης «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, στο Υπόλοιπο της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης»

Το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ (ΙΝ.Ε./ΓΣΕΕ) ανακοινώνει

την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά Χιλίων Επτά (1.007) ατόμων για την υλοποίηση προγράμματος ΚΟινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ) στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, στο Υπόλοιπο της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) για την προγραμματική περίοδο 2007-2013. Στο πλαίσιο του προγράμματος θα απασχοληθεί ανά συμπράττοντα φορέα, ο εξής αριθμός ατόμων: Δήμος Ωραιοκάστρου: 150, Δήμος Δέλτα: 120, Δήμος Λαγκαδά: 140, Δήμος Θέρμης: 140, Δήμος Βόλβης: 50, Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Βόλβης: 45, Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Βόλβης: 30, Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Δήμου Βόλβης: 15, Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Λαγκαδά: 10, Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Δήμου Λαγκαδά: 15, Υπηρεσία Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Αθλητισμού και Παιδείας Λαγκαδά: 15, Ιερά Μητρόπολη Λαγκαδά, Λητής και Ρεντίνης: 40, Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων ‘Ο Άγιος Παντελεήμων’: 20, Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Χαλκηδόνος: 10, Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Δήμου Δέλτα: 10, Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Χαλκηδόνος: 96, Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Θέρμης: 12, Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού, Περιβάλλοντος και Αθλητισμού Θέρμης: 30, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης: 18, Κέντρο Στήριξης της Επιχειρηματικότητας των Γυναικών – Εργάνη: 10, ΜΚΟ Άρσις – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων: 15, Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα: 10, Φορέας Διαχείρισης Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης: 6.

Οι ωφελούμενοι της πράξης πρέπει σωρευτικά να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις συμμετοχής:

• να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε. ή να είναι ομογενείς ή μετανάστες με δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας και

• να είναι άνεργοι με δελτίο ανεργίας σε ισχύ ή Αγρότες ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ που δεν διαθέτουν ή δεν δικαιούνται δελτίο ανεργίας και έχουν ατομικό εισόδημα έως και 10.500,00 € το οικονομικό έτος 2010 (εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1-1-2009 έως 31-12-2009).

Κάθε ωφελούμενος μπορεί να απασχοληθεί σε μία θέση εργασίας έως πέντε (5) μήνες μέσα σε διάστημα δώδεκα (12) μηνών.

Σύμφωνα με το άρθρο 89 του Ν. 3996/2011, η αμοιβή των προσώπων που θα απασχοληθούν στο πρόγραμμα της κοινωφελούς εργασίας ορίζεται σε 25 ευρώ ημερησίως και όχι μεγαλύτερη από 625 ευρώ μηνιαίως, ανεξαρτήτως ειδικότητας και επαγγελματικής εξειδίκευσής τους.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό έντυπο ΚΟΧ.1 και να την υποβάλουν αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην έξης διεύθυνση:

Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ – Παράρτημα Θεσσαλονίκης

Αισώπου 24 & Προμηθέως / Τ.Κ. 54627, Θεσσαλονίκη

υπόψη κας Σιώμου Χριστίνας

(τηλ. επικοινωνίας: 2310 385810 -14)

(ΚΟΧ για Υπόλοιπο ΠΕ Θεσσαλονίκης)

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι ένδεκα (11) ημέρες, από 17/08/2012 έως και 27/08/2012.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν την πρόσκληση (για αναλυτική περιγραφή θέσεων, ειδικοτήτων, δικαιολογητικών, προϋποθέσεων συμμετοχής, κριτηρίων επιλογής), τα έντυπα των αιτήσεων καθώς και τις «Οδηγίες συμπλήρωσης αίτησης συμμετοχής σε πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ)»: α) στα γραφεία του Δικαιούχου στην ανωτέρω διεύθυνση β) στην ιστοσελίδα του Δικαιούχου (www.inegsee.gr) γ) στην ιστοσελίδα του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (www.epanad.gov.gr) και δ) στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr).

Κατά το διάστημα υποβολής δικαιολογητικών θα λειτουργούν γραφεία υποστήριξης και στις παρακάτω διευθύνσεις:

1. Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Αξιού: Γραφεία του Φορέα στη Χαλάστρα. τηλ: 2310794811 8:00-15:00 κα Κλαπάνη

2. Δήμος Χαλκηδόνος: Εθν. Αντίστασης 36-38 57100 Κουφάλια. Τηλ: 6944693813 κος Χλοπτσίδης

3. Δήμος Δέλτα: Δημαρχείο του Δήμου στη Σίνδο, Νικ. Πλαστήρα 13, 57400, τηλ 2310794811 και 2310796570

4. Δήμος Λαγκαδά: Δημαρχείο Λαγκαδά Ν. Παπαγεωργίου 2 ΤΚ: 57200 2ος όροφος τηλ. 2394330264

5. ΟΠΑΠ Βόλβης: Δημοτικό κατάστημα Νέων Βρασνών στην Πλατεία στον 1ο όροφο. τηλ. 23970 – 21733 και 23970-21727 κα Βέντα και κα Χαiδαρη

6. Δήμος Βόλβης:

– Για τη Δημοτική Ενότητα Αγίου Γεωργίου στο Δημοτικό Κατάστημα Βρασνών τηλ. 2397022308

– Για τη Δημοτική Ενότητα Απολλωνίας στο Δημοτικό Κατάστημα Νέας Απολλωνίας τηλ. 2393330001

– Για τη Δημοτική Ενότητα Αρέθουσας στο Δημοτικό Κατάστημα Αρέθουσας τηλ. 2395330030

– Για τη Δημοτική Ενότητα Εγνατίας στο Δημοτικό Κατάστημα Προφήτη τηλ. 2393330117

– Για τη Δημοτική Ενότητα Μαδύτου στο Δημοτικό Κατάστημα Μαδύτου τηλ. 2397330100

– Για τη Δημοτική Ενότητα Ρεντίνας στο Δημαρχείο Σταυρού τηλ. 2397330200

7. Δήμος Θέρμης: Ταβάκη 28 Θέρμη τηλ: 2310 466639

8. ΔΕΥΑ Θέρμης: Ταβάκη 28 Θέρμη τηλ: 2310 466639

9. ΔΕΠΑ Θέρμης: Ταβάκη 28 Θέρμη τηλ: 2310 466639

10. Δήμος Ωραιοκάστρου: Στα ΚΕΠ Δημοτικής Ενότητας Καλλιθέας και Μυγδονίας, στα πρώην Δημαρχεία Λητής και Πεντάλοφου και στο Δημαρχείο Ωραιοκάστρου. τηλ: στη γραμμή του πολίτη χωρίς χρέωση 800-11-57013 και στα: 2313304074 – 4064

11. Φορέας Διαχείρισης Λιμνών Κορώνειας Βόλβης : Σωκράτη Τσακάλη 21, Λαγκαδάς, τηλ: 23940 24553, fax: 2394024553 email: foreaskv@otenet.gr

 

Επίσης ανάρτηση της προκήρυξης έχει γίνει στα Δημοτικά Καταστήματα των Δήμων που υλοποιείται το πρόγραμμα, στο Κεντρικό Κτίριο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Θεσσαλονίκης (Βασ. Όλγας 187) και σε όλα τα ΚΠΑ ΟΑΕΔ της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης.

 ΠΗΓΗ

 

Tagged

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.