Προγραμματική Σύμβαση για προστασία λιμνοθάλασσας Κοτυχίου

ΜΜΕ

Με σκοπό την προστασία της λιμνοθάλασσας Κοτυχίου, υπεγράφη Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας και του «Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Υδροτόπων Κοτυχίου Στροφυλιάς».

Την Προγραμματική Σύμβαση υπέγραψαν ο αντιπεριφερειάρχης Ηλείας Χαράλαμπος Καφύρας και ο πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης Νίκος Καραβάς με τίτλο «Προστασία και διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Εθνικού Πάρκου Υγρότοπων Κοτυχίου Στροφυλιάς», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 9 του Ε.Π. «Περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη» για την ανάθεση και σύνταξη της μελέτης «Μελέτη για την αποκατάσταση του τύπου οικοτόπου 2120 στο βόρειο τμήμα της λιμνοθάλασσας Κοτυχίου» και έχει ύψος 35.000 ευρώ.

Αναλυτικό αντικείμενο της μελέτης είναι, όπως αναφέρεται στην Προγραμματική Σύμβαση, «η διερεύνηση και καταγραφή του μεγέθους της διάβρωσης της λουρονησίδας του Κοτυχίου στο Βόρειο τμήμα του που καταστράφηκε από ισχυρούς ανέμους στις αρχές του 2010 με σκοπό την καταγραφή δυνατοτήτων αποκατάστασης της παράκτιας μεταφοράς ιζήματος και την επαναφορά της ισορροπίας της αμμολωρίδας. Παράλληλα, θα δίνει προτάσεις για έργα αποκατάστασης ενός ιδιαίτερα παραγωγικού υδάτινου οικοσυστήματος καθώς σχετίζεται με την αλιευτική δραστηριότητα της περιοχής, η οποία ασκείται με μόνιμες ιχθυοσυλληπτικές εγκαταστάσεις. Σημειώνεται ότι το οικοσύστημα των Θινών αποτελεί οικότοπο προτεραιότητας και διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη λειτουργία της λιμνοθάλασσας, καθώς λειτουργεί ως φυσικό φίλτρο και φυσικό αντιπλημμυρικό φράγμα για το αλμυρό νερό» και θα παραδοθεί σε τέσσερις μήνες.

Στην υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης, εκτός του αντιπεριφερειάρχη και του προέδρου του Φορέα, παρόντες ήταν και η Γεωργία Καραμπέρου από το Φορέα Διαχείρισης, καθώς και ο Γιώργος Θεοφιλόπουλος, προϊστάμενος Τμήματος Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ηλείας.

Μετά το τέλος της συνάντησης και της υπογραφής της Σύμβασης, ο αντιπεριφερειάρχης Ηλείας Χαράλαμπος Καφύρας δήλωσε πως «ο περιβαλλοντικός θησαυρός του οικοσυστήματος υγροτόπου Κοτυχίου Στροφυλίας πρέπει να περιφρουρηθεί και να παραδοθεί στις επόμενες γενιές πιο όμορφος και χωρίς αλλοιώσεις στη φυσιογνωμία του και στη δομή του, που είτε προέρχονται από φυσικές εξελίξεις, όπως αυτή της προστασίας της αμμολωρίδας, είτε από ανθρωπογενείς παρεμβάσεις. Εμείς θα κάνουμε τα πάντα να περιφρουρήσουμε αυτόν τον θησαυρό και προς αυτή την κατεύθυνση εξυπηρετεί και υπογράφουμε αυτή την Προγραμματική Σύμβαση με τον Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Υδροτόπων Κοτυχίου Στροφυλιάς, ώστε η λιμνοθάλασσα του Κοτυχίου, που είναι και στην Σύμβαση Ramsar, να διατηρηθεί στη ζωή αλλά και να έχει αειφορική ανάπτυξη».

Ο πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης Νίκος Καραβάς μιλώντας για το σκοπό της συνάντησης ανέφερε πως αυτός «ήταν η υπογραφή σύμβασης για μια μελέτη αποκατάστασης της αμμολωρίδας του Κοτυχίου. Την λωρίδα δηλαδή της άμμου που χωρίζει το Κοτύχι με τη θάλασσα. Το πρόβλημα εντοπίζεται σε μια προοδευτική μείωση του πάχους της αμμολωρίδας, από την δεκαετία του 70 ήδη, που έχει καταλήξει τα τελευταία χρόνια σε κάποια σημεία να σπάει στις θαλασσοταραχές ιδιαίτερα όταν έχει νοτιάδες. Αυτό έχει σαν συνέπεια να φεύγουν τα ψάρια έξω και να κινδυνεύει να χαθεί για πάντα ένας οικότοπος και μια περιοχή Natura. Για να αντιμετωπιστεί αυτή η κατάσταση θα πρέπει να δούμε που οφείλεται αυτή η λέπτυνση της αμμολωρίδας και μετά να δούμε τι μέτρα πρέπει να παρθούν και τι έργα πρέπει να γίνουν. Για το σκοπό αυτό γίνεται η μελέτη, να καταδείξει ποιο είναι το πρόβλημα και που πρέπει να κατευθυνθούν οι δικές μας οι ενέργειες. Ο Φορέας έχει αναλάβει να κάνει και την οριοθέτηση του γιαλού, ώστε αν η μελέτη προτείνει μέτρα η βραχυπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα να μπορούν να υλοποιηθούν».

ΠΗΓΗ

Tagged

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.