Μεσοχειμωνιάτικες Καταμετρήσεις Υδρόβιων πουλιών (ΜΚΥΠ) 2012 στις λίμνες Κορώνεια και Βόλβη

Δελτία Τύπου ΦΔ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Οι μεσοχειμωνιάτικες καταμετρήσεις υδροβίων πουλιών είναι ένα συντονισμένο διεθνές πρόγραμμα που ξεκίνησε το 1967 και το οποίο συντονίζει η BirdLife International. Στην Ελλάδα οι καταμετρήσεις οργανώνονται από την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία (ΕΟΕ). Οι καταμετρήσεις αυτές πραγματοποιούνται ταυτόχρονα σε όλες τις χώρες – το 2ο και 3ο Σαββατοκύριακο του Ιανουαρίου. Σκοπός της δραστηριότητας αυτής είναι να διαπιστωθεί ο πληθυσμός της ορνιθοπανίδας που ξεχειμωνιάζει στους υγροτόπους της Ευρώπης.

Ο Φορέας Διαχείρισης Λιμνών Κορώνειας Βόλβης για 6η χρονιά συμμετείχε σε αυτή την προσπάθεια στην περιοχή αρμοδιότητάς του. Την Κυριακή, 15/1/2012, διέθεσε ένα όχημα και τέσσερα άτομα προσωπικό, τους Μάριο Αστερίου, Αθηνά Πατσιά, Λίλα Κάρτα και Ελλάδα Τσερκεζίδου και μαζί με εθελοντές της ΕΟΕ πραγματοποιήθηκε η καταμέτρηση στις λίμνες Κορώνεια και Βόλβη.

Τέσσερις ομάδες ανέλαβαν τις καταγραφές από τις οποίες η μία ανέλαβε τη λίμνη Κορώνεια και τον ποταμό Μπογδάνα, και οι άλλες τρεις τη λίμνη Βόλβη. Ο καιρός με ηλιοφάνεια αλλά με τη θερμοκρασία στους μείον και χωρίς ομίχλη έκανε την καταμέτρηση σχετικά εύκολη. Η καταμέτρηση άρχισε λίγο αργότερα από τις 9:30π.μ. και ολοκληρώθηκε με τη δύση του ηλίου.

Καταγράφηκαν χιλιάδες πουλιά και στις δύο λίμνες. Στην Κορώνεια καταγράφηκαν πάνω από 6000 πάπιες, από τις οποίες κάποια από τα είδη ήταν Βαρβάρες (Tadorna tadorna), Χουλιαρόπαπιες (Anas clypeata), Κιρκίρια (Anas crecca) και γλάροι όπως Ασημόγλαροι (Larus cacchinans) Καστανοκέφαλοι (Larus ridibundus) και Θυελλόγλαροι (Larus canus). Από αρπακτικά καταγράφηκαν Γερακίνες (Buteo buteo), Αετογερακίνες (Buteo rufinus), 2 είδη κίρκων (Καλαμόκιρκος (Circus aeruginosus) και Χειμωνοκίρκος (Circus cyaneus)), Βραχοκιρκίνεζα (Falco tinnunculus), Πετρίτης (Falco peregrinus). Η καταμέτρηση ήταν δύσκολη γιατί η λίμνη ήταν παγωμένη κατά το 80%, η στάθμη του νερού πολύ χαμηλή και το νερό συγκεντρωμένο στο μέσον της λίμνης και μακριά από τις ακτές.

Στη Βόλβη καταγράφηκε μεγάλος πληθυσμός από Φαλαρίδες (Fulica atra) και Σκουφοβουτηχτάρια (Podiceps cristatus), Χουλιαρόπαπιες (Anas clypeata), Σφυριχτάρια (Anas Penelope), Γκισάρια (Aythya ferina), Μαυροκέφαλες (Aythya fuligula), Πρασινοκέφαλες (Anas platyrhynchos), Νανοβουτηχτάρια (Tachybaptus ruficollis), Θυελλόγλαροι (Larus canus), Αργυροπελεκάνοι (Pelecanus crispus), Βουβόκυκνοι (Cygnus olor), Κορμοράνοι (Phalacrocorax carbo), Λαγγόνες (Phalacrocorax pygmaeus). Επίσης τα είδη αρπακτικών που εντοπίστηκαν ήταν Γερακίνα (Buteo buteo), Αετογερακίνα (Buteo rufinus), Κίρκοι, Πετρίτης (Falco peregrinus), Βραχοκιρκίνεζο (Falco tinnunculus) και 2 άτομα Θαλασσαετού (Haliaeetus albicilla). Αξιόλογος ήταν ο αριθμός από Βουκεφάλες (Bucephala clangula) και επίσης καταγράφηκε ένας Ήταυρος (Botaurus stellaris).

Επίσης καταγράφηκαν 4 άτομα από το είδος Χειμωνοβουτηχτάρι (Podiceps auritus) το οποίο είναι σπάνιο στην Ελλάδα.

Tagged

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.