Αυτοψία στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) της πόλης του Λαγκαδά

Δελτία Τύπου ΦΔ

Την Παρασκευή 8/11/2017 υπάλληλοι του Φορέα Διαχείρισης συμμετείχαν σε κλιμάκιο ελέγχου με υπαλλήλους του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Το κλιμάκιο πραγματοποίησε αυτοψία, κατόπιν καταγγελίας, στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων της πόλης του Λαγκαδά προκειμένου να διαπιστώσει την ορθή λειτουργία των εγκαταστάσεων. Όπως διαπιστώθηκε η εγκατάσταση βρισκόταν εκτός λειτουργίας και υπήρχε εισροή αποβλήτων, τα οποία εξέρχονταν από την εγκατάσταση χωρίς επεξεργασία. Προκειμένου να διαπιστωθεί και εργαστηριακά η ποιότητα των υγρών εκροής λήφθηκε δείγμα προς εξέταση από διαπιστευμένο εργαστήριο αναλύσεων. Στη συνέχεια το κλιμάκιο επισκέφτηκε τα γραφεία της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Λαγκαδά (ΔΕΥΑΛ), όπου πραγματοποιήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την περαιτέρω νόμιμη διευθέτηση του θέματος.

Ο Φορέας Διαχείρισης λιμνών Κορώνειας – Βόλβης καταγγέλλει τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Λαγκαδά και ζητά από το Δήμαρχο της πόλης κ. Καραγιάννη Ιωάννη να επιληφθεί άμεσα του θέματος ώστε να σταματήσει η επιβάρυνση του ρέματος Μπογδάνα και κατά συνέπεια της λίμνης Κορώνειας, ως τελικού αποδέκτη, από τα ανεπεξέργαστα λύματα της πόλης του Λαγκαδά, δεδομένου και των  προστίμων που εγκυμονούν από την ΕΕ. Επιφυλάσσεται δε για τη συνεχή παρακολούθηση και έλεγχο της λειτουργίας του βιολογικού, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων και αρμοδιοτήτων  του.

Tagged

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.