Μείωση της παράνομης αλιείας, ΦΔ Λίμνης Κερκίνης

Δελτία Τύπου ΦΔ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΦΔ Λίμνης Κερκίνης,  Κερκίνη, 1/6/2011

Παράνομα εργαλεία αλίευσης τα οποία συλλέχτηκαν

Ο Φορέας Διαχείρισης Λίμνης Κερκίνης στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του και με τη συνεργασία του Τμήματος Αλιείας της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών και τη συμμετοχή του Δασαρχείου Σιδηροκάστρου, της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Μακεδονίας – Θράκης, (Κ.Ο.ΜΑ.Θ.) και της Αστυνομικής Διεύθυνσης Σερρών,

επόπτευσε την εφαρμογή των με αριθ. 3971/14-03-2011 και 6000/13-4-2011 αποφάσεων του Αντιπεριφερειάρχη Σερρών – «Περί Απαγόρευση της αλιείας», στην περιοχή ευθύνης του Εθνικού Πάρκου Λίμνης Κερκίνης για τη χρονική περίοδο 1 Απριλίου έως 31 Μαΐου 2011.

Η δραστηριοποίηση των φυλάκων του Φορέα Διαχείρισης αποσκοπούσε στη διαφύλαξη της αναπαραγωγικής δραστηριότητας των ψαριών τη συγκεκριμένη περίοδο.

Ξύλινα μπασκιά

Η όλη ενέργεια πραγματοποιήθηκε με συνεχόμενες περιπολίες στα όρια του Εθνικού Πάρκου (λίμνη Κερκίνη, ποταμός Στρυμόνας, αρδευτικά και αποστραγγιστικά κανάλια), σε μικτά κλιμάκια με αποτέλεσμα τη μείωση και τον περιορισμό της παράνομης αλιείας εντός των ορίων του Πάρκου.

Συγκεκριμένα, κατά τις περιπολίες των φυλάκων του Φορέα Διαχείρισης, συλλέχθηκαν από διάφορα σημεία εντός του Εθνικού Πάρκου τα παρακάτω παράνομα αλιευτικά εργαλεία: 2 ξύλινα μπασκιά, 2 αυτοσχέδιοι μηχανισμοί ελεύθερης πτώσης (σηκωτές), 1 δίχτυ 30μ., 2 μεγάλες πετονιές με μεγάλα αγκίστρια.

Ανεβάζοντας έτσι τον αριθμό των εργαλείων παράνομης αλίευσης τα οποία συλλέχτηκαν τα τελευταία 3 χρόνια σε: 12 ξύλινα μπασκιά, 4 αυτοσχέδιοι μηχανισμοί ελεύθερης πτώσης (σηκωτές), 2 πεζόβολα, 3 απόχες μεγάλης διαμέτρου, 2 καμάκια, 1 δίχτυ 30μ., 2 μεγάλες πετονιές με μεγάλα αγκίστρια και 1 φανό νυχτερινής αλιείας.

Πεζόβολο

Τέλος, κατατέθηκε 1 (μία) μήνυση και καταγράφηκαν στα ημερήσια ημερολόγια απασχόλησης και συμβάντων του Φορέα Διαχείρισης 61 περιστατικά ήσσονος σημασίας στα όρια του Εθνικού Πάρκου καθώς και συμβάντα με τα μικτά κλιμάκια της Θηροφυλακής για τα οποία έγιναν συστάσεις και υποδείξεις.

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΕΡΚΙΝΗΣ
Πληροφορίες: Ιντζίδου Χρυσάνθη
Κερκίνη,  620 55 Κ. Πορόια
Τηλέφωνο. 23270 28004
Τηλεομ/πο: 23270 28005
Ηλ.Ταχ/μείο: info@kerkini.gr
www.kerkini.gr
Tagged

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.