2ο Εκπαιδευτικό – επιμορφωτικό σεμινάριο κατάρτισης προσωπικού των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών στο Εθνικό Πάρκο Λίμνης Κερκίνης

Δελτία Τύπου ΦΔ

Ολοκληρώθηκε το 2ο Σεμινάριο Επιστημονικής & Τεχνικής Κατάρτισης Προσωπικού των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών για την παρακολούθηση (monitoring) στους τομείς «Οικότοποι και Χερσαία & Υδρόβια Πανίδα». Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε από τις 30 Νοεμβρίου έως 08 Δεκεμβρίου 2013 στο Εθνικό Πάρκο Λίμνης Κερκίνης με την υποστήριξη της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Περιβαλλοντικών Δράσεων του ΥΠΕΚΑ και συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) μέσω του ΕΠ Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη. Η σειρά αυτή των σεμιναρίων αποτελεί μια πρωτοβουλία των Προέδρων των Φορέων Διαχείρισης των Προστατευόμενων Περιοχών της Ελλάδας.

Την έναρξη του σεμιναρίου κήρυξε ο Πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Κερκίνης τονίζοντας τη σπουδαιότητα των Φορέων Διαχείρισης για την διατήρηση και διαφύλαξη των Προστατευόμενων Περιοχών της χώρας.

Στα πλαίσια του σεμιναρίου έγιναν παρουσιάσεις για τη μεθοδολογία έρευνας στο πεδίο (παρουσίαση και αναγνώριση ειδών, παρακολούθηση). Σε ότι αφορά την παρακολούθηση (monitoring), παρουσιάστηκαν οι γενικές αρχές παρακολούθησης και αξιολόγησης της κατάστασης διατήρησης, τα πρωτόκολλα αξιολόγησης, η συλλογή δεδομένων στο πεδίο και η επεξεργασία τους, για χερσαίους, παράκτιους και θαλάσσιους οικοτόπους.

Ειδικότερα, ακολούθησαν παρουσιάσεις για την παρακολούθηση της ορνιθοπανίδας, των θηλαστικών, των ψαριών γλυκού νερού και των οικοτόπων, με αναφορές στην αντίστοιχη μεθοδολογία. Οι Φορείς Διαχείρισης Κερκίνης, Έβρου και Καλαμά παρουσίασαν ορισμένα προγράμματα παρακολούθησης που εφαρμόζουν οι ίδιοι από προηγούμενα χρόνια και προγράμματα παρακολούθησης που υλοποιούνται από αναδόχους ή συνεργάτες Φορέων Διαχείρισης.

Το πρόγραμμα του σεμιναρίου, που άρχιζε στις 9 το πρωί και έληγε στις 8 το βράδυ σε καθημερινή βάση, περιελάμβανε το θεωρητικό μέρος και ακολουθούσε εκπαίδευση στο πεδίο σε διάφορες περιοχές του Εθνικού Πάρκου.

Περισσότεροι από 100 εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενοι συμμετείχαν στο σεμινάριο. Οι εκπαιδευτές προέρχονταν από Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της χώρας, το επιστημονικό προσωπικό των Φορέων Διαχείρισης, Ερευνητικά Ιδρύματα, περιβαλλοντικές οργανώσεις και από ιδιώτες ερευνητές, ενώ οι εκπαιδευόμενοι ήταν μέλη από το προσωπικό των Φορέων Διαχείρισης των Προστατευόμενων Περιοχών.

Ο Φορέας Διαχείρισης Λίμνης Κερκίνης υποστήριξε το σεμινάριο υποδεικνύοντας τις κατάλληλες περιοχές για τις εξορμήσεις στο πεδίο και γενικά παρέχοντας κάθε βοήθεια για την ομαλή διεξαγωγή του προγράμματος.

Tagged

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.