Περίθαλψη τραυματισμένου μπούφου

Δελτία Τύπου ΦΔ

Τραυματισμένο Μπούφο (Bubo bubo), παρέλαβε το τμήμα φύλαξης του Φ.Δ. Λίμνης Κερκίνης σήμερα 8/10/2013, από την περιοχή της Κερκίνης και λόγω της κατάστασης του προωθήθηκε στο παράρτημα της δράσης για την άγρια ζωή στη Θεσσαλονίκη έτσι ώστε να πάρει την καλύτερη δυνατή θεραπεία.

IMG_0114

Tagged

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.