Σεμινάριο για την προστασία της νανόχηνας (Anser erythropus)στους τόπους διαχείμασης και στάσεων εντός των μεταναστευτικών δρόμων της Ευρώπης

Δελτία Τύπου ΦΔ Εκδηλώσεις

Η Ειδική Γραμματεία Δασών του Υ.ΠΕ.Κ.Α. διοργανώνει σεμινάριο στα πλαίσια του προγράμματος LIFE+ με τίτλο «Διαφυλάσσοντας τον Φινοσκανδιναβικό πληθυσμό της νανόχηνας σε σημαντικές περιοχές διαχείμασης και στάθμευσης κατά μήκος της Ευρωπαϊκής μεταναστευτικής διαδρομής». Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο Ερωδιός στον Λιθότοπο Σερρών στις 19 Φεβρουαρίου για το ευρύ κοινό και θα συνεχιστεί στις 20 Φεβρουαρίου για τις υπηρεσίες και φορείς που εμπλέκονται στη διαδικασία προστασίας του είδους.

Στο σεμινάριο θα γίνει παρουσίαση του προγράμματος παρακολούθησης της νανόχηνας στην Ελλάδα, θα συζητηθούν θέματα σχετικά με το νομικό πλαίσιο και τις πιθανές ελλείψεις του, θα αναλυθούν πιθανά προβλήματα στον τρόπο άσκησης ελέγχου στην προστατευόμενη περιοχή της λίμνης Κερκίνης. Θα συζητηθεί επίσης η διαδικασία εκπόνησης τοπικού σχεδίου δράσης που θα συμπεριλάβει τους δημόσιους και μη φορείς που εμπλέκονται στην προστασία της λίμνης Κερκίνης.

Στο σεμινάριο θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι του Υ.ΠΕ.Κ.Α., της Ορνιθολογικής Εταιρίας, της Δασικής Υπηρεσίας Σερρών, της Στ’ Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Μακεδονίας-Θράκης, του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Κερκίνης, επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στη λίμνη Κερκίνη (κτηνοτρόφοι, ψαράδες, ξενοδόχοι, κλπ) και το ευρύ κοινό.

 

Tagged

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.