Διανομή ενημερωτικού υλικού στα σχολεία της Β’θμιας εκπαίδευσης του Ν. Σερρών

Δελτία Τύπου ΦΔ

Την Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου ολοκληρώθηκε η διανομή δύο βιβλίων από το Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Κερκίνης στα γυμνάσια και λύκεια του νομού Σερρών. Συνολικά διανεμήθηκαν 12.200 αντίτυπα σε όλους τους μαθητές και εκπαιδευτικούς των γυμνασίων, λυκείων και επαγγελματικών σχολών του νομού. Η διανομή των βιβλίων έγινε μετά από σχετική έγκριση από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Τα βιβλία εκδόθηκαν από τον Φορέα Διαχείρισης στα πλαίσια του έργου «Διαχείριση και Λειτουργία Προστατευόμενης Περιοχής Λίμνης Κερκίνης» το οποίο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας Θράκης 2007-2013 (ΠΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας).

Συγκεκριμένα, τα βιβλία που μοιράστηκαν είναι:

«Εθνικό Πάρκο Λίμνης Κερκίνης – Οδηγός για τον Επισκέπτη και τον Ερευνητή». Ο οδηγός περιέχει πληροφορίες για το Εθνικό Πάρκο Λίμνης Κερκίνης και την πλούσια βιοποικιλότητά του.

«Τα πουλιά του Εθνικού Πάρκου Λίμνης Κερκίνης – Οδηγός αναγνώρισης των κοινών ειδών». Ο οδηγός περιλαμβάνει τα κοινά είδη πουλιών, τα οποία απαντώνται συχνότερα στο Εθνικό Πάρκο Λίμνης Κερκίνης (συνολικά 132 είδη). Περιέχει εικονογράφηση του κάθε είδους και περιγραφή των κύριων χαρακτηριστικών του.

Επιπλέον, σε κάθε σχολείο δόθηκε και μια σειρά από 10 διαφορετικές αφίσες με θέματα από το Εθνικό Πάρκο.

Σε ορισμένα σχολεία η διανομή των βιβλίων συνδυάστηκε και με ενημέρωση σχετικά με το Εθνικό Πάρκο και προβολή διαφανειών.

Με την καινούργια χρονιά, η δράση του Φορέα Διαχείρισης θα ολοκληρωθεί με τη διανομή των δύο βιβλίων στους εκπαιδευτικούς και μαθητές των σχολείων της Α’θμιας Εκπαίδευσης. Σε όλους τους μαθητές θα δοθεί ο Οδηγός για τα Πουλιά ενώ μόνο στους μαθητές της Δ’, Ε’ και ΣΤ’ Δημοτικού θα δοθεί και ο Οδηγός για τον Επισκέπτη.

Ο Φορέας Διαχείρισης Λίμνης Κερκίνης προσδοκά ότι οι παραπάνω εκδόσεις θα συμβάλλουν στην ευαισθητοποίηση των μαθητών σε θέματα σχετικά με την προστασία του Εθνικού Πάρκου Λίμνης Κερκίνης και γενικότερα σε θέματα προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος.

 

Tagged

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.