Κατασκευή και τοποθέτηση παρατηρητηρίων σε πέντε (5) θέσεις στο Εθνικό Πάρκο Λίμνης Κερκίνης

Δελτία Τύπου ΦΔ

Ολοκληρώθηκε η κατασκευή και τοποθέτηση παρατηρητηρίων σε πέντε θέσεις (5) στο Εθνικό Πάρκο Λίμνης Κερκίνης. Το έργο υλοποιήθηκε με την υποστήριξη του Ιδρύματος Α.Γ. Λεβέντη.

Τα παρατηρητήρια κατασκευάστηκαν στη νοτιοδυτική πλευρά της λίμνης Κερκίνης σε κατάλληλες θέσεις για εποπτεία της περιοχής και παρατήρηση των πουλιών. Τοποθετήθηκαν τέσσερα (4) παρατηρητήρια και δύο (2) κιόσκια. Τα παρατηρητήρια τοποθετήθηκαν στο λιμάνι Κερκίνης, κοντά στο λιμάνι Λιθοτόπου και σε δύο θέσεις στη διαδρομή Λιθοτόπου – Κερκίνης. Τα κιόσκια τοποθετήθηκαν στο χώρο αναψυχής στη θέση Τρίγωνο στο Μεγαλοχώρι καθώς και δίπλα στο παρατηρητήριο Λιθοτόπου. Σε ορισμένες θέσεις, έγιναν εργασίες διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου με πρόβλεψη για στάθμευση μικρού αριθμού αυτοκινήτων και τοποθετήθηκαν ξύλινες περιφράξεις. Για την πληροφόρηση των επισκεπτών, αναρτήθηκαν σχετικές πινακίδες περιβαλλοντικής ενημέρωσης.

Οι κατασκευές αυτές ενισχύουν τις υποδομές ανάδειξης των οικολογικών αξιών του Εθνικού Πάρκου, τις δυνατότητες παρακολούθησης (monitoring) και φύλαξης της περιοχής καθώς και δραστηριότητες που αποσκοπούν στην περιβαλλοντική ενημέρωση, αναψυχή και την παρατήρηση πουλιών και ζώων (επιστήμονες, birdwatchers).

Ο σχεδιασμός του έργου και η επιλογή των θέσεων έγινε με σεβασμό στις αρχές διαφύλαξης του τοπίου και την προστασία του περιβάλλοντος γενικότερα.

Με δεδομένο ότι οι χώροι είναι υπαίθριοι και ανοιχτοί προς δημόσια χρήση, ο Φορέας Διαχείρισης προσδοκά ότι οι υποδομές αυτές θα χρησιμοποιηθούν από τους επισκέπτες και κυρίως από τους κατοίκους της περιοχής με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλιστεί η διατήρηση της καλής τους κατάστασης.

Ευελπιστούμε ότι δεν θα επαναληφθούν τα πρόσφατα φαινόμενα βανδαλισμού (κλοπή αφισών/plexiglass, ακαθαρσίες) που συνέβησαν με την ολοκλήρωση της κατασκευής τους.

 

Tagged

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.