Διήμερο σεμινάριο με θέμα: “Λίμνη Κερκίνη: Δικαίωμα ζωής . . .”

Δελτία Τύπου ΦΔ

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ποροΐων στο πλαίσιο της πράξης: Κέντρα Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία – Δράσεις Δια Βίου Μάθησης για τους ενήλικες διοργανώνει σε συνεργασία με το Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Κερκίνης διήμερο σεμινάριο με θέμα: “Λίμνη Κερκίνη: Δικαίωμα ζωής . . .”

Το παρόν επιμορφωτικό σεμινάριο έχει ως στόχο την ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και επιμόρφωση των ενηλίκων της ευρύτερης κοινωνίας του νομού Σερρών αναφορικά με την προστασία του περιβάλλοντος και την αειφορική διαχείρισή του έχοντας ως σημείο αναφοράς το Εθνικό Πάρκο Λίμνης Κερκίνης με τη χρήση θεωρητικών, αλλά κυρίως βιωματικών προσεγγίσεων για την ανάπτυξη γνωστικού, αλλά κυρίως αξιακού υπόβαθρου σχετικά με το περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη.

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 17 Ιουνίου 2011 (απόγευμα) στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ποροΐων, στις εγκαταστάσεις της Μαθητικής Εστίας στα Κ. Πορόια, και το Σάββατο 18 Ιουνίου 2011 στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ποροΐων, στο Κέντρο Πληροφόρησης του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Κερκίνης και στο πεδίο, σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα:

Παρασκευή, 17 Ιουνίου 2011

Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ποροΐων, Κ. Πορόια Σερρών

17:30 – 18:00

Προσέλευση – Εγγραφές – Έναρξη σεμιναρίου – Χαιρετισμοί

18:00 – 18:15

“Προγράμματα και Δράσεις του Κ.Π.Ε. Ποροΐων”

Νικόλαος Μπόλλας, Αναπληρωτής Υπεύθυνος του Κ.Π.Ε. Ποροΐων

18:15 – 19:00

“Αειφορική Διαχείριση Υγροτόπων: Η περίπτωση της Λίμνης Κερκίνης”

Δρ. Θεόδωρος Ναζηρίδης, Δασολόγος, Γενικός Συντονιστής Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Κερκίνης

19:00 – 19:15

Διάλειμμα καφέ με εδέσματα

19:15 – 21:30

Βιωματικό εργαστήριο: “Ανάπτυξη προβληματισμού και κριτικής σχετικά με το περιβάλλον και την αειφορία με τη χρήση ηχητικών και οπτικών ερεθισμάτων”

Εύα Δαγκλή, Μουσικός ΠΕ16

21:30

Δείπνο

Σάββατο, 18 Ιουνίου 2011

09:00 – 12:00

Βιωματικό εργαστήριο: “Ευαισθητοποίηση και ανάπτυξη αξιών και στάσεων αναφορικά με το περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη”

Μαρία Μεντίζη, Θεατρολόγος ΠΕ32

12:00 – 12:15

Διάλειμμα καφέ με εδέσματα

12:15 – 12:30

Μετάβαση στο Κέντρο Πληροφόρησης του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Κερκίνης

12:30 – 13:00

“Γνωριμία με το Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Κερκίνης”

Αγγελική Δημάκη, MSc Περιβαλλοντολόγος

13:00 – 13:15

Μετάβαση στο πεδίο

13:15 – 14:45

Βιωματικό εργαστήριο: “Η ζωή στη λίμνη Κερκίνη: φυτά και ζώα”

Αγγελική Δημάκη, MSc Περιβαλλοντολόγος

Χρυσάνθη Ιντζίδου, Περιβαλλοντολόγος

14:45 – 15:00

Μετάβαση στο Κ.Π.Ε. Ποροΐων

15:00 – 16:15

Μεσημεριανό Γεύμα

16:15 – 17:00

Αξιολόγηση – Λήξη σεμιναρίου

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση που επισυνάπτεται και να την αποστείλουν στο Κ.Π.Ε. Ποροΐων στο φαξ 2327023223 μέχρι και την Πέμπτη 9 Ιουνίου 2011.

Τα έξοδα διατροφής όλων των συμμετεχόντων καλύπτονται από το Τεχνικό Δελτίο του ή /και τη Διαχειριστική Επιτροπή του Κ.Π.Ε. Ποροΐων, ενώ σε όσους απέχουν περισσότερο από 40 χλμ. καλύπτονται και τα έξοδα διαμονής.

Σε όσους επιλεγούν και παρακολουθήσουν το σεμινάριο θα χορηγηθεί βεβαίωση παρακολούθησης.

Η Υπεύθυνη του Κ.Π.Ε. Ποροΐων
Ελευθερία Τσολάκη

ΠΗΓΗ

Tagged

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.