Πρόσληψη προσωπικού στο Φορέα Διαχείρισης Καρπάθου-Σαρίας

Προκηρύξεις

Ο Φορέας Διαχείρισης Καρπάθου-Σαρίας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόμου για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «Οργάνωση της λειτουργίας της προστατευόμενης περιοχής οικοανάπτυξης Β. Καρπάθου και Σαρίας και του Φορέα Διαχείρισής της» του Φορέα Διαχείρισης Καρπάθου – Σαρίας, που εδρεύει στην Όλυμπο Καρπάθου.

Η ανακοίνωση βρίσκεται εδώ.

Tagged

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.