Η λαθραλιεία ως “εργαλείο” επιβάρυνσης του οικοσυστήματος της Λίμνης Κάρλας

Δελτία Τύπου ΦΔ

Ημερομηνία 23/7/2012

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αποκρουστικές εικόνες νεκρών ιχθύων και παράνομων αλιέων αποτυπώθηκαν την Κυριακή 22 Ιουλίου στην Είσοδο 2Τ της Λίμνης Κάρλας. Η μείωση της στάθμης του νερού στη Λίμνη Κάρλα είχε ως συνέπεια τον εγκλωβισμό μεγάλου πληθυσμού ιχθύων στην περιοχή της Τάφρου 2Τ.  Το γεγονός εκμεταλλεύθηκαν 15 αλλοδαποί παράνομοι αλιείς, οι οποίοι έσπευσαν να συλλέξουν τους ιχθύες χρησιμοποιώντας παράνομα αλιευτικά μέσα (δίχτυα, απόχες, ψαροτούφεκα).

Η παράνομη δραστηριότητα των αλιέων  έγινε αμέσως αντιληπτή από τους φύλακες του Φορέα Διαχείρισης Π.Ο. Κάρλας-Μαυροβουνίου-Κεφαλόβρυσου-Βελεστίνου, οι οποίοι  με την επέμβαση της Αστυνομίας του Βελεστίνου, ανέκοψαν τη δραστηριότητα των  λαθροαλιέων.

Το επιστημονικό προσωπικό του Φορέα Διαχείρισης Π.Ο. Κάρλας-Μαυροβουνίου-Κεφαλόβρυσου-Βελεστίνου μετέβη στην περιοχή της 2Τ, προκειμένου να εκτιμήσει το μέγεθος της επιβάρυνσης μέσω επιτόπιων φυσικοχημικών μετρήσεων της ποιότητας του νερού, μακροσκοπικών εξετάσεων των ιχθύων και συλλογής δειγμάτων νερού για τον έλεγχο της παρουσίας φυτοφαρμάκων και βαρέων μετάλλων.

Οι φυσικοχημικές παράμετροι του νερού κυμάνθηκαν σε φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή, μη δικαιολογώντας τον θάνατο των ιχθύων. Εντούτοις, αναμένονται τα υπόλοιπα αποτελέσματα ελέγχου της ποιότητας του νερού από εξειδικευμένα εργαστήρια. Η μακροσκοπική εικόνα των ιχθύων περιλάμβανε  τον διαμελισμό τους και  τη μετουσίωση της σάρκας τους.

Ο  Φορέας Διαχείρισης Π.Ο. Κάρλας-Μαυροβουνίου-Κεφαλόβρυσου-Βελεστίνου διενεργεί έρευνες προκειμένου να αποσαφηνιστεί εαν η θνησιμότητα των ιχθύων οφείλεται σε φυσικά αίτια ή στη δραστηριότητα των λαθραλιέων.

Οι συνέπειες της λαθραλιείας είναι επιβαρυντικές για τα υδάτινα οικοσυστήματα καθώς επηρεάζουν αρνητικά τη δομή και τη λειτουργία τους. Επομένως, ο Φορέας Διαχείρισης Π.Ο. Κάρλας-Μαυροβουνίου-Κεφαλόβρυσου-Βελεστίνου κάνει έκκληση στην τοπική κοινωνία για την συμμετοχή της στην αποτροπή παρόμοιων περιστατικών παράνομης αλιείας, συμβάλλοντας έτσι στην αποτελεσματική προστασία του οικοσυστήματος της Λίμνης Κάρλας.

Με εκτίμηση,
Φορέας Διαχείρισης Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας Μαυροβουνίου Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου
Tagged

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.