Κιρκινέζι απελευθερώθηκε στην περιοχή της Κάρλας

Δελτία Τύπου ΦΔ

Την Παρασκευή 22 Ιουνίου, ένα Κιρκινέζι που προήλθε από περίθαλψη, επανεντάχθηκε στο φυσικό περιβάλλον της Κάρλας από τον Φορέα Διαχείρισης Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας Μαυροβουνίου Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου.

Το πουλί είχε τραυματιστεί και συλλεχθεί έξω από τη Λάρισα. Το άγριο ζώο φιλοξενήθηκε και περιθάλφθηκε με περισσή φροντίδα από τους εθελοντες του σωματείου «Δράση για την Άγρια Ζωή» που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη. Το έργο των οποίων είναι μείζονος σημασίας.

Το Κιρκινέζι (Falco naumanni), προστατεύεται από την Οδηγία 2009/147/ΕΚ «Για τη διατήρηση των άγριων πτηνών» και αναφέρεται στο Κόκκινο Βιβλίο ως τρωτό VU. Στην Προστατευόμενη Περιοχή απαντάται στις ζώνες ειδικής προστασίας « Όρος Μαυροβούνι» (GR 1420006) και στη «Περιοχή ταμιευτήρων πρώην λίμνης Κάρλας» (GR 1430007). Φωλιάζει στα περισσότερα χωριά γύρω από τους ταμιευτήρες της προστατευόμενης περιοχής κυρίως σε λιβάδια και καλλιέργειες (σιτάρι, τριφύλλι, βαμβάκι). Απειλείται από την εντατικοποίηση της γεωργίας όπως η εντατική χρήση φυτοφαρμάκων, τη μείωση των διαθέσιμων θέσεων φωλεοποίησης στους οικισμούς και την όχληση.

Ευχόμαστε καλή επανένταξη.

Χαμόγλου Μαρία
Μιχαλάκης Δημήτρης
Φορέας Διαχείρισης Π.Ο.Κα.Μα.Κε.Βε.
Tagged

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.