Για τη θερινή περίοδο στον ταμιευτήρα της Κάρλας

Δελτία Τύπου ΦΔ

Εν όψει της έναρξης της θερινής περιόδου και εν αναμονή της ολοκλήρωσης των τεχνικών έργων στον ταμιευτήρα της Κάρλας  ο Φορέας Διαχείρισης  επισημαίνει  τα εξής:

  • Κατά τη θερινή περίοδο, αυξάνονται οι πιέσεις για το υδάτινο σύστημα, δεδομένων τόσο των μεγάλων απωλειών λόγω εξάτμισης όσο και της απουσίας μηχανισμών ανανέωσης του νερού.
  • Παράλληλα, καθώς την ίδια περίοδο εντείνονται οι αρδευτικές ανάγκες, παρακαλούνται όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς (αγρότες, ΤΟΕΒ,  αγροτικές συνεταιριστικές ενώσεις) να εκτιμήσουν τις  υδατικές ανάγκες του ταμιευτήρα κάνοντας ορθολογική και λελογισμένη χρήση νερού.
  • Η παρουσία κτηνοτροφικών αποβλήτων (στερεών και υγρών ακόμη και νεκρών ζώων) παρά τις συνεχείς προσπάθειες και ελέγχους του Φορέα Διαχείρισης συνεχίζουν να υφίστανται δημιουργώντας επιβάρυνση με οργανικό φορτίο και κίνδυνο μολυσματικών ασθενειών.  Υποχρεούνται όλοι για την εφαρμογή της υφιστάμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας.
  • Ήδη από τις αρχές της Άνοιξης, η επισκεψιμότητα στην περιοχή είναι αυξημένη, παρακαλούνται  όλοι να τηρούν τις απαραίτητες συνθήκες υγιεινής, αποφεύγοντας τη ρίψη σκουπιδιών.
  • Ο Φορέας Διαχείρισης συνεργάζεται στενά με τις αρμόδιες υπηρεσίες για την αποτροπή εκδήλωσης πυρκαγιών κατά τη θερινή περίοδο. Για το λόγο αυτό, και πέραν της τήρησης των βασικών μέτρων πυροπροστασίας, επισημαίνεται τόσο η  καθολική απαγόρευση καύσης υπολειμμάτων  γεωργικών προϊόντων, συσκευασιών αγροχημικών κ.λ.π,  όσο και η χρήση φωτιάς για οποιονδήποτε λόγο από τους επισκέπτες των δασικών περιοχών Μαυροβουνίου, Κισσάβου και Πηλίου.
  • Τέλος,  ο  Φορέας Διαχείρισης προετοιμάζει διμερείς συναντήσεις με όλους τους εμπλεκόμενους για τα παραπάνω θέματα.
Tagged

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.