Συνάντηση εργασίας στο Δήμο Ρήγα Φεραίου με θέμα την παράνομη αλιεία στον υγρότοπο της Κάρλας

Δελτία Τύπου ΦΔ

Ο Φορέας Διαχείρισης περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας Μαυροβουνίου Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου υλοποίησε στο Δήμο Ρήγα Φεραίου την Πέμπτη 22 Σεπτεμβρίου 2016 στις 11:00 το πρωί, ενημερωτική συνάντηση με θέμα «Προτάσεις για την καταπολέμηση της παράνομης αλιείας στον υγρότοπο της Κάρλας». Στη συνάντηση παρευρέθηκαν στελέχη του Δήμου και πρόεδροι των Τ.Κ., ο υποδιοικητής του Αστυνομικού τμήματος Βελεστίνου, στελέχη της Διεύθυνσης Αλιείας Λάρισας και Βόλου καθώς και στελέχη του Φορέα Διαχείρισης.

Η συζήτηση ξεκίνησε με την τοποθέτηση του κ. Παπαϊωάννου (Μέλος ΔΣ του Φ.Δ. και Δημοτικός σύμβουλος του Δ.Ρ.Φ.), ο οποίος αναφέρθηκε στην ανάγκη που υπάρχει για ολοκληρωμένη προσέγγιση του θέματος, ώστε να αποτραπεί η παράνομη αλιεία, αλλά και να διερευνηθεί ο τρόπος με τον οποίον θα καλυφθεί το κενό στην εφαρμογή της ισχύουσας αλιευτικής νομοθεσίας.

Τα στελέχη του Φορέα Διαχείρισης παρουσίασαν συνοπτικά το έργο που ο Φορέας υλοποίησε από το 2011 έως σήμερα στο κομμάτι της φύλαξης και της παρακολούθησης της ιχθυοπανίδας για τον ταμιευτήρα της Κάρλας, βάσει των εθνικών και κοινοτικών υποχρεώσεων της χώρας στα θέματα της βιοποικιλότητας και της διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών. Επιπροσθέτως, παρουσιάστηκε το νομικό πλαίσιο για την προστασία της ιχθυοπανίδας.

Στη συνάντηση αυτή που ήταν ιδιαίτερα εποικοδομητική, καθολική ήταν η άποψη όλων των εμπλεκόμενων φορέων της περιοχής, για διαφύλαξη της απαγόρευσης της αλιείας στον ταμιευτήρα της Κάρλας αλλά και στην εντατικοποίηση δράσεων ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης σε θέματα που σχετίζονται με πρακτικές παράνομης αλιείας και την προστασία των ιχθυαποθεμάτων της περιοχής. Οι παρευρισκόμενοι δεσμεύτηκαν σε μια εκ νέου συνάντηση στην οποία θα κατατεθούν προτάσεις-πρακτικές για την καταπολέμηση του φαινομένου. Παράλληλα θα συζητηθούν θέματα αλιείας που θα αφορούν σε κανονισμούς και υποχρεώσεις για ερασιτεχνική και επαγγελματική αλιεία αλλά και προώθηση ιχθυολογικών μελετών για την εφαρμογή διαχειριστικών μέτρων αποκατάστασης της ιχθυοπανίδας.

Ο Φορέα Διαχείρισης ευχαριστεί όλους τους παρευρισκόμενους που αναφέρονται παρακάτω:

Δήμαρχο Δήμου Ρήγα Φεραίου, Τακτικό μέλος ΔΣ ΦΔΠΟΚαΜαΚεΒε (κ. Νασίκα)

Δημοτικό σύμβουλο Δήμου Ρήγα Φεραίου, Αναπληρωτικό μέλος ΔΣ ΦΔΠΟΚαΜαΚεΒε (κ. Παπαϊωάννου)

Υποδιοικητή Αστυνομικού τμήματος Βελεστίνου (κ. Κοίλιας)

Προϊσταμένη Τμήματος Αλιείας της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας (κ. Γιωτοπούλου)

Στέλεχος Τμήματος Αλιείας της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας (κ. Χύτα)

Στέλεχος Τμήματος Αλιείας της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας (κ. Ράγκου)

Δικηγόρος Φ.Δ.Π.Ο.Κα.Μα.Κε.Βε. (κ. Κυρίτσης)

Στελέχη του Φ.Δ.Π.Ο.Κα.Μα.Κε.Βε. (κ. Σιδηρόπουλος (συντονιστής), κ. Χαμόγλου, κ. Χατζηγούλας)

Tagged

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.