Εντοπισμός νεκρών πτηνών στον Ταμιευτήρα της Κάρλας

Δελτία Τύπου ΦΔ

Την Παρασκευή 05/08/2016, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 962/08.08.2016 αναφορά παρακολούθησης ορνιθοπανίδας στο πλαίσιο διενέργειας ελέγχου, από ομάδα εργασίας του προσωπικού του Φορέα διαπιστώθηκε η ύπαρξη οκτώ (8) νεκρών ατόμων αργυροπελεκάνου, ενός νεκρού ροδοπελεκάνου, ενός νεκρού κορμοράνου, ενός νεκρού λευκοτσικνιά και ενός νεκρού καστανοκέφαλου γλάρου σε διαφορετικά στάδια αποσύνθεσης, καθώς και η ύπαρξη ληθαργικού νεαρού ατόμου αργυροπελεκάνου επί προσπελάσιμης νησίδας εντός του Ταμιευτήρα.

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω ενέργειες:

1.Ενημερώθηκαν τηλεφωνικά το Δασαρχείο Βόλου και η Κτηνιατρική Υπηρεσία Π.Ε. Μαγνησίας.

2. Εφαρμόζοντας τους κανόνες ατομικής ασφάλειας προσωπικού, περισυλλέγησαν τα ζώα τα οποία μεταφέρθηκαν στο Κτηνιατρικό Εργαστήριο Λάρισας του Υπουργείου Γεωργίας μετά από οδηγίες και συνεργασία με την Κτηνιατρική Υπηρεσία της Π.Ε. Μαγνησίας, συνοδευόμενα με το υπ’ αριθ. 949/05.08.2016 διαβιβαστικό αποστολής δειγμάτων με σκοπό την διενέργεια ιστολογικών, κυτταρολογικών ,αιματολογικών και τοξικολογικών αναλύσεων.

3.Το ληθαργικό άτομο αργυροπελεκάνου, εστάλη για περίθαλψη, με ευθύνη του προσωπικού του Φορέα Διαχείρισης στην οργάνωση Δράση για την Άγρια Ζωή στη Θεσσαλονίκη, συνοδευόμενο με το υπ’ αριθ. 952/05.08.2016 διαβιβαστικό.

4.Την Τρίτη 09.08.2016, πραγματοποιήθηκε νέα αποστολή δειγμάτων νεκρών πτηνών (2) νεκρών αργυροπελεκάνων και δύο νεκρών καστανοκέφαλων γλάρων στο πιστοποιημένο Εργαστήριο Μικροβιολογίας και Παρασιτολογίας της Κτηνιατρικής Σχολής του Παν/μίου Θεσσαλίας, προκειμένου να υποβληθούν σε εξειδικευμένες εξετάσεις για τη διερεύνηση των αιτίων θανάτου.

5. Ο Φορέας Διαχείρισης έχει παραλάβει δείγματα για την ανάλυση βιοτοξινών σε, πιστοποιημένο για τέτοιου είδους αναλύσεις, εργαστήριο.

5. Ο Φορέας Διαχείρισης εποπτεύει και καταγράφει καθημερινά τις εκάστοτε συνθήκες και βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες και τα Ακαδημαϊκά Ιδρύματα για την διερεύνηση των αιτιών του φαινομένου.

6. Ο Φορέας Διαχείρισης αναμένει τα αποτελέσματα των εργαστηριακών αναλύσεων έτσι ώστε να προβεί σε μέτρα αντιμετώπισης σε συνεργασία με τις συναρμόδιες Αρχές.

Tagged

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.