Επηρεασμός του αλιευτικού αποθέματος Κάρλας

Δελτία Τύπου ΦΔ
ΦΔ Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας – Μαυροβουνίου –Κεφαλόβρυσου – Βελεστίνου

Το Σάββατο 11/12/2010 παρατηρήθηκε στην λίμνη Κάρλα το φαινόμενο αθρόας και πολυάριθμης συγκέντρωσης ψαριών στην περιοχή του αντλιοστασίου καθώς και σποραδικοί θάνατοι ψαριών. Μετά από επιτόπια μακροσκοπική παρατήρηση που πραγματοποίησε ο Φ.Δ , όλες οι ενδείξεις κατατείνουν στο γεγονός ότι πρόκειται για εμφάνιση του φαινομένου «winter fish kills» το οποίο αποδίδεται στις ιδιαίτερα, απότομα, χαμηλές θερμοκρασίες ( οι οποίες μάλιστα σε ορισμένα ρηχά σημεία δημιούργησαν λεπτό στρώμα πάγου) με συνέπεια την έλλειψη οξυγόνου διαθέσιμου για τα ψάρια και την συσσώρευσή τους σε σημεία με καλύτερες συνθήκες οξυγόνωσης.

Παρά το γεγονός ότι το προαναφερόμενο φαινόμενο αποτελεί « ένα φυσικό φαινόμενο», εν τούτοις στην λίμνη Κάρλα αυτό μεγεθύνεται γιατί παράλληλα συμβαίνουν σε έντονο ρυθμό και άλλες δραστηριότητες που επίσης καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες οξυγόνου ( ευτροφισμός, ίζημα πυθμένα κ.λ.π).

Ο Φ.Δ παρακολουθεί με επιμέλεια την εξέλιξη του φαινομένου και έχει πραγματοποιήσει ήδη την απαιτούμενη δειγματοληψία για την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων.

ΠΗΓΗ

Tagged

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.